Wie we zijn en wat we doen

In 2015 ...

– schreven we een onderzoeksrapport over het Nederlands wapenexportbeleid, hetgeen aanleiding gaf tot Kamervragen.

-schreven we een reactie op een notitie van Kamerleden over het wapenexportbeleid, en namen deel aan een rondetafelbijeenkomst hierover.

– deden onderzoek naar de Nederlandse aanwezigheid op de wapenbeurs in het Midden-Oosten, voerden hier actie tegen en boden een petitie aan bij de Defensie Commissie van het parlement.

– gaven we 5 keer een presentatie over wapenhandel, waarvan 2 keer op een internationale bijeenkomst van vredesactivisten.

– brachten we 10 persberichten uit, hetgeen leidde tot 14 artikelen in landelijke media, 9 in regionale media en 5 interviews op radio.

– schreven we 18 blogs en 13 artikelen voor tijdschriften.

– stelden we vragen op de aandeelhoudersvergadering van een wapenbedrijf.

 
 
2016 protest bij maritieme wapenbeurs MAST in Amsterdam 2015 aanbieden handtekeningen tegen deelname wapenbeurs   2014 protest bij symposium wapenindustrie

Schrijf je in om op de hoogte te blijven per email.

Stop Wapenhandel doet onderzoek en voert actie tegen wapenexport en wapenindustrie. We informeren over exportdeal, mazen in wetten en financiers. We zoeken daarover ook contact met journalisten en politice. Ook organiseren we acties tegen wapenexport naar conflictgebieden en mensenrechtenschenders. En tegen de financiering van de wapenindustrie door overheid, banken en pensioenfondsen.

Voor vrede en veiligheid is een eerlijke verdeling van macht en welvaart nodig, en investeringen in onderwijs en duurzame ontwikkeling. Militaire uitgaven en wapenaankopen gaan juist ten koste van essentiele sociale uitgaven. Daarom willen we wapenhandel zoveel mogelijk beperken en de wapenexportpromotie door overheid en bedrijven stoppen.

Wereldwijd wordt er jaarlijks ruim 400 miljard dollar uitgegeven aan wapens. Nederland staat in de top-tien van grootste wapenexporteurs. Naast de wapenindustrie is ook de overheid een grote exporteur: tweedehands wapens van het Nederlandse leger vinden elders in de wereld gretig aftrek.

Help mee en geef online of via rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam.

   
2013 geen geld naar kernwapens, bij aandeelhoudersvergadering wapenbedrijf Airbus   2012 pensioenfondsen 'getagged' met borden bij hun hoofdkantoren   2011 aandeelhoudersactie op de vergadering van defensiebedrijf EADS

Stop Wapenhandel is een egalitaire organisatie met enkele betaalde medewerkers, enkele vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Onze financiering komt van kleine fondsen en van giften door individuen. Dankzij die giften kunnen wij ons werk blijven doen.

We zijn gesteund door onder meer de ASN Foundation, verschillende Emmaus groepen, Fonds Vredesprojecten, Grassroots Foundation, OxfamNovib, Quaker Hulpfonds, Vrouwen voor Vrede, en XminY. Maar het wordt steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Het zijn vooral giften van individuen die ons werk mogelijk maken. Zonder deze giften zouden wij niet als onafhankelijke organisatie kunnen bestaan.

   
2010 protest op de Dam, Amsterdam tegen conferentie wapenindustrie   2009 bij vergadering pensioenkoepel, Pensioen met Goed Fatsoen i.s.m. de Raging Grannies   2009 protest op Schiphol tegen wapendoorvoer naar Israel

Stop Wapenhandel heeft de afgelopen jaren dubieuze transacties blootgelegd en bijgedragen aan verbetering van de wapenexportcontrole. Met grote vasthoudendheid en grote deskundigheid zetten we ons schrap tegen de machtige lobby van de wapenindustrie. We waarschuwen de Tweede Kamer en de media als er iets mis dreigt te gaan. We zorgen ervoor dat wapenexport streng wordt gecontroleerd.

Stop Wapenhandel is opgericht in 1997 en werkt internationaal samen met het European Network Against Arms Trade en de War Resisters International.

De website van Stop Wapenhandel is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl.  De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. In 2011 won Stop Wapenhandel de ASN Bank Wereldprijs.

Jaarverslag 2014-2015

Contactgegevens

Disclaimer

   
2008 protest tegen gevechtvliegtuig Joint Strike Fighter (F-35)   2007 Bij hoofdkantoor bank tegen financiering van wapenexport door banken  

2006 Protest bij bijeenkomst Nederlandse wapenlobby

...