Wie we zijn en wat we doen

In 2015 ...

– deden we onderzoek naar de Nederlandse aanwezigheid op de wapenbeurs in het Midden-Oosten. Hierover informeerden we journalisten en Kamerleden, en we  organiseerden een petitie ertegen die we aanboden aan de Defensiecommissie van het parlement.

– gaven we 5 workshops over wapenhandel en hoe je er onderzoek naar doet.

– stelden we vragen op de aandeelhoudersvergadering van een wapenbedrijf.

– schreven we een onderzoeksrapport over het Nederlands wapenexportbeleid, hetgeen aanleiding gaf tot Kamervragen.

-schreven we een reactie op een notitie van de Kamerleden Sjoerdsma (D66) en Servaes (PvdA) over het wapenexportbeleid, en namen deel aan een rondetafelbijeenkomst hierover.

– brachten we 10 persberichten uit, hetgeen leidde tot 14 artikelen in landelijke media, 9 in regionale media en 5 interviews op radio.

– schreven we 18 blogs en 13 artikelen voor tijdschriften.

 
 
2016 rechtszaak tegen wapenexportvergunning voor Egypte 2015 Rondetafel gesprek met parlementsleden over EU wapenexportbeleid   2014 demonstratie tegen symposium wapenindustrie

Schrijf je in om op de hoogte te blijven per email.

Stop Wapenhandel doet sinds 1997 onderzoek naar wapenhandel en wapenindustrie. We informeren, publiceren, lobbyen en voeren actie. Tegen wapenexport naar oorlogsregio's en naar regime's die mensenrechten schenden. Tegen de lobby van de wapenindustrie die pleit voor hogere defensiebudgetten.

Er gaat veel te veel geld naar wapens; wereldwijd wordt er jaarlijks ruim 400 miljard dollar aan uitgegeven. Nederland staat in de top-tien van grootste wapenexporteurs. Naast de wapenindustrie is ook de overheid een grote exporteur: tweedehands wapens van het Nederlandse leger vinden elders in de wereld gretig aftrek.

Stop Wapenhandel gelooft in vrede en veiligheid door een eerlijke verdeling van macht en welvaart. En door bescherming van het milieu, investeren in onderwijs, infrastructuur en duurzame economie. Wapenaankopen gaan vaak ten koste van essentiele sociale uitgaven.

Daarom willen we wapenhandel zoveel mogelijk beperken en de wapenexportpromotie door overheid en bedrijven stoppen. En zijn we tegen de financiering van de wapenindustrie door banken en pensioenfondsen.

Stop Wapenhandel is een egalitaire organisatie met enkele part-time betaalde medewerkers, gemotiveerde vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. We krijgen geen structurele subsidie en geen overheidsgeld. Ons complete jaarbudget is lager dan het gemiddelde directeurssalaris van een maatschappelijke organisatie. Toch bereiken we veel.

Onze financiering komt van kleine fondsen en vooral van giften door individuen. Help mee! Geef online of via rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam.

   
2013 European Network Against Arms Trade vergadert in Zwitserland   2012 borden voor hoofdkantoren van pensioenfondsen  

2011 Stop Wapenhandel wint ASN Bank Wereldprijs

Stop Wapenhandel werkt zoveel mogelijk samen met gelijkgestemde organisaties. Internationaal werken we samen met het European Network Against Arms Trade en de War Resisters International.

Stop Wapenhandel is in de loop der jaren gesteund door de ASN Foundation, verschillende Emmaus groepen, Fonds Vredesprojecten, Grassroots Foundation, OxfamNovib, Quaker Hulpfonds, Vrouwen voor Vrede, en XminY.

   
2010 protest op de Dam, Amsterdam tegen conferentie wapenindustrie   2009 bij vergadering pensioenkoepel, Pensioen met Goed Fatsoen i.s.m. de Raging Grannies   2009 die-in op Schiphol tegen wapendoorvoer naar Israel

De website van Stop Wapenhandel is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl.  De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. In 2011 won Stop Wapenhandel de ASN Bank Wereldprijs.

Jaarverslag 2014-2015

Contactgegevens

Disclaimer

   
2008 'collecte' voor peperduur gevechtvliegtuig Joint Strike Fighter (F-35)   2007 Bij hoofdkantoor bank tegen financiering van wapenexport door banken  

2006 Protest bij bijeenkomst Nederlandse wapenlobby

...