Wie we zijn en wat we doen

Stop Wapenhandel doet onderzoek en voert actie tegen wapenexport en wapenindustrie. We informeren journalisen, politici en onze achterban over wapenhandel, wetten en mazen in wetten. Ook organiseren we acties tegen wapenexport naar arme landen, ondemocratische regimes en landen in conflictgebieden. En tegen de financiering van de wapenindustrie door overheid, banken en pensioenfondsen.

Wereldwijd wordt er jaarlijks ruim 400 miljard dollar uitgegeven aan wapens. Ook Nederland speelt een belangrijke rol; Nederland staat in de top-tien van grootste wapenexporteurs. Naast de wapenindustrie is de overheid een grote exporteur: tweedehands wapens van het Nederlandse leger vinden elders in de wereld gretig aftrek.

Voor vrede en veiligheid is in de allereerste plaats een eerlijke verdeling van macht en welvaart nodig, en investeringen in onderwijs en duurzame ontwikkeling. Militaire uitgaven en wapenaankopen gaan juist ten koste van deze stabiliserende factoren. Daarom willen we wapenhandel zoveel mogelijk beperken en de wapenexportpromotie door overheid en bedrijven stoppen.

Stop Wapenhandel is een egalitaire organisatie met enkele betaalde medewerkers, enkele vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Onze financiering komt van kleine fondsen en van giften door individuen. Zonder die giften kunnen wij ons werk niet doen.

Help mee en geef online of via rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam.

We zijn gesteund door onder meer de ASN Foundation, verschillende Emmaus groepen, Fonds Vredesprojecten, Grassroots Foundation, OxfamNovib, Quaker Hulpfonds, Vrouwen voor Vrede, en XminY. Maar het wordt steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Het zijn vooral giften van individuen die ons werk mogelijk maken. Zonder deze giften zouden wij niet als onafhankelijke organisatie kunnen bestaan.

2013 geen geld naar kernwapens 2012 pensioenfonds 'getagged' 2011 aandeelhoudersactie defensiebedrijf EADS

Stop Wapenhandel heeft de afgelopen jaren dubieuze transacties blootgelegd en bijgedragen aan verbetering van de wapenexportcontrole. Met grote vasthoudendheid en grote deskundigheid geven we tegenwicht aan de machtige lobby van de wapenindustrie. We zorgen ervoor dat de Tweede Kamer wordt geinformeerd als er iets mis dreigt te gaan en hebben zo bereikt dat wapenexportregels zijn aangescherpt.

Stop Wapenhandel is opgericht in 1997 en werkt internationaal samen met het European Network Against Arms Trade en de War Resisters International.

De website van Stop Wapenhandel is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl.  De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. In 2011 won Stop Wapenhandel de ASN Bank Wereldprijs.

Jaarverslag 2014

Contactgegevens

Disclaimer

2010 Dam, Amsterdam conferentie wapenindustrie 2009 pensioen met fatsoen i.s.m. de Raging Grannies 2009 Schiphol wapendoorvoer naar Israel
2008 protest tegen joint strike fighter 2007 financiering wapenexport door banken

2006 tentoonstelling Nederlandse wapenlobby

...