Wat we doen

Wereldwijd wordt er jaarlijks ruim 400 miljard dollar uitgegeven aan wapens. Ook de Nederlandse wapenindustrie speelt een belangrijke rol; Nederland staat in de top-tien van grootste wapenexporteurs.

Stop Wapenhandel is een kleine, onafhankelijke organisatie die onderzoek doet en actie voert tegen wapenexport en wapenindustrie. We informeren publiek, media en politiek en protesteren tegen wapenexport naar arme landen, ondemocratische regimes en landen in conflictgebieden. Maar ook tegen financiering van de wapenindustrie door overheid, banken en pensioenfondsen.

We geloven in vrede en veiligheid, maar niet door wapens. Voor vrede en veiligheid is een eerlijke verdeling van macht en welvaart nodig, en investeringen in onderwijs en duurzame ontwikkeling. 

2013 geen geld naar kernwapens 2012 pensioenfonds 'getagged' 2011 aandeelhoudersactie defensiebedrijf EADS

Stop Wapenhandel heeft de afgelopen jaren dubieuze transacties blootgelegd en bijgedragen aan verbetering van de wapenexportcontrole. We hebben onder meer bereikt dat wapenexportregels zijn aangescherpt. Met grote vasthoudendheid en grote deskundigheid geven we tegenwicht aan de machtige lobby van de wapenindustrie.

Stop Wapenhandel bestaat sinds 1997 en werkt onder meer samen met het European Network Against Arms Trade en de War Resisters International.

Wij ontvangen geen subsidie van de overheid. Onze financiering komt van kleine fondsen en donaties door individuen. Die steun is onontbeerlijk. Help mee, doe hier een gift online of stort op rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam

De afgelopen jaren ontvingen we van veel kanten steun, onder meer Oxfam Novib, Fonds Vredesprojecten, Grassroots Foundation, ASN Foundation, Pax, Quaker Hulpfonds, Vrouwen voor Vrede, Emmaus en XminY. Maar het wordt steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Het zijn vooral kleine en grote giften van mensen die ons werk belangrijk vinden, die ons werk mogelijk maken.

De website van Stop Wapenhandel is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl.  De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. In 2011 won Stop Wapenhandel de ASN Bank Wereldprijs.

Jaarverslag 2013

Contactgegevens

Disclaimer

2010 Dam, Amsterdam conferentie wapenindustrie 2009 pensioen met fatsoen i.s.m. de Raging Grannies 2009 Schiphol wapendoorvoer naar Israel
2008 protest tegen joint strike fighter 2007 financiering wapenexport door banken

2006 tentoonstelling Nederlandse wapenlobby

...