‘Nederlandse strijd tegen wapens verslapt’

Volkskrant, 23 juni 2006, Van onze buitenlandredactie


AMSTERDAM - Nederland moet de doorvoer van kleine wapens beter controleren en de wetgeving aanpassen om de vervolging van Nederlandse wapenhandelaars in het buitenland mogelijk te maken. Zo niet, dan ondergraaft het land zijn positie als mondiale voortrekker in de strijd tegen de ongebreidelde handel in kleine wapens. Dat is de conclusie van een vandaag door Unicef Nederland gepubliceerd rapport, Kinderen buiten schot. Het rapport verschijnt aan de vooravond van de VN-conferentie over kleine wapens, die maandag in New York begint. Bezorgd constateert Unicef dat de Nederlandse regering de ambitie voor de VN-conferentie lijkt te willen terugschroeven van een juridisch bindend wapenhandelsverdrag naar veel vrijblijvender politieke afspraken. Unicef roept de Nederlandse regering op niet al bij aanvang een compromisstandpunt in te nemen. Verspreiding van kleine wapens werkt escalatie van conflicten in de hand en verlengt gewelddadige strijd. Juist kinderen worden vaak slachtoffer van gewapende conflicten, aldus Unicef.

Volkskrant, 22 juni 2006, ANP

DEN HAAG - De Nederlandse overheid moet lucht- en zeehavens veel beter controleren op de doorvoer van kleine wapens. Ook zouden Nederlandse wapenhandelaren die actief zijn in het buitenland veel harder moeten worden aangepakt. Unicef schrijft dat in een rapport dat donderdag is gepresenteerd. Het VN-kinderfonds wil dat Nederland zich tijdens de komende top van de volkerenorganisatie inzet om tot een internationaal wapenhandelsverdrag te komen. Met zo'n verdrag zou de handel in kleine wapens, wapens die door één of enkele personen kunnen worden gebruikt, beter aan banden kunnen worden gelegd. Volgens Unicef worden mensen, en zeker kinderen, op grote schaal de dupe van wapens en het geweld dat voortkomt uit de handel daarin. Het geweld met wapens speelt zich voornamelijk buiten Nederland af. Volgens Unicef is Nederland echter wel een belangrijk doorvoerland. Een zesde van alle wereldhandel in wapens verloopt via Nederland. Sinds 2003 is er een meldplicht voor de doorvoer van kleine wapens en onderdelen. Unicef vindt dat niet genoeg.

Peter Schong, 22 juni 2006, Planet.nl

Nederland bestrijdt internationale illegale wapenhandel vooral met de mond, want de wapendoorvoer via ons land wordt nauwelijks gecontroleerd. Deze kritiek levert Unicef in het rapport Kinderen buiten schot. Planet.nl sprak met onderzoekers Maud Drooglever Fortuyn en Siemon Wezeman. Wat is de rol van Nederland in de internationale wapenhandel? Drooglever Fortuyn: “Nederland is een groot distributieland. Via de havens in Rotterdam en Schiphol worden veel wapens vervoerd door bevriende landen. Nederland weet niet wat er vervoerd wordt, ons land controleert de handel niet en vraagt geen garanties dat de wapens niet bij de verkeerde personen komen. De Nederlandse wet verbiedt bijvoorbeeld de levering van wapens aan rebellenbewegingen. Maar Nederland is bevriend met de Verenigde Staten en de VS leveren wel aan rebellen. Die handel wordt echter niet gecontroleerd.” Waarom controleert Nederland de handel niet? Drooglever Fortuyn: “De controle is zwak omdat er te weinig mensen en middelen zijn.” Wezeman: “De doorvoerhandel is zo omvangrijk, dat de controle veel energie en geld kost. Bovendien kan verscherpte controle ertoe leiden dat andere landen besluiten om niet meer via Nederland te transporteren.” Unicef wil dat er betere wetgeving komt zodat ook Nederlandse wapenhandelaren in het buitenland aangepakt kunnen worden. Is dat nog niet mogelijk dan, Guus Kouwenhoven is tenslotte onlangs veroordeeld wegens wapenhandel in Liberia? Drooglever Fortuyn: “De Nederlandse wet verbiedt wapendoorvoer naar landen waar de mensenrechten worden geschonden, of naar rebellengroepen. Er is echter geen extraterritoriale wetgeving, die het mogelijk maakt Nederlanders te vervolgens die zich in het buitenland schuldig maken aan illegale wapenhandel. Guus Kouwenhoven werd veroordeeld omdat hij een wapenembargo tegen Liberia schond.” Volgende week wordt op de VN-Herzieningsconferentie gesproken over een internationaal wapenhandelsverdrag. Een eerdere poging in 2001 was weinig succesvol. Hoe groot is de kans dat het verdrag er nu wel komt? Drooglever Fortuyn: “Dat verdrag wordt nog niet gesloten. Maar wij willen wel dat het een start is om er weer over te praten. Die boodschap willen wij nu overbrengen. Je moet het niet opgeven. Met het verdrag tegen landmijnen ging het in het begin ook moeilijk, dat is er toch gekomen.” Verwacht u dat Nederland zich inzet voor een verdrag? Drooglever Fortuyn: “Nederland heeft de mensenrechten hoog in het vaandel, dus dat mogen we wel verwachten. We constateren dat Nederland terughoudend is. Ze gaan volgende week al met een compromis in hun achterzak naar de VN, dat ze geen bindend internationaal wapenhandelsverdrag hoeven, maar genoegen nemen met vrijblijvende politieke afspraken.” Wezeman: “Nederland snijdt zichzelf in de vingers. Enerzijds laten we illegale wapens door. Anderzijds is ons land actief op het gebied van vredesoperaties in gebieden waar veel illegale wapens zijn. Er is dus kans dat een Nederlandse soldaat wordt doodgeschoten met een wapen dat via Schiphol in het gebied terecht is gekomen.”

Telegraaf, 22 jun 2006

DEN HAAG - De Nederlandse overheid moet lucht- en zeehavens veel beter controleren op de doorvoer van kleine wapens. Ook zouden Nederlandse wapenhandelaren die actief zijn in het buitenland veel harder moeten worden aangepakt. Unicef schrijft dat in een rapport dat donderdag is gepresenteerd. Het VN-kinderfonds wil dat Nederland zich tijdens de komende top van de volkerenorganisatie inzet om tot een internationaal wapenhandelsverdrag te komen. Met zo'n verdrag zou de handel in kleine wapens, wapens die door één of enkele personen kunnen worden gebruikt, beter aan banden kunnen worden gelegd. Volgens Unicef worden mensen, en zeker kinderen, op grote schaal de dupe van wapens en het geweld dat voortkomt uit de handel daarin.