Overzicht van in 2009 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN PETERS, Voorgesteld 29 oktober 2009
Verzoekt de regering geen exportvergunningen voor chemicaliën geschikt
voor «dual use» naar Israël af te geven.

Vragen van de leden Kalma en Tang (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. (Ingezonden 2 juli 2009) (Antwoord 14 september 2009)

Vragen van de leden Kalma en Tang (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over investeringen van financiële instellingen in wapenproducenten en wapenexport. (Ingezonden 2 juli 2009) (Antwoord 3 augustus 2009)

26-06-2009, Kamerstuk 2008-2009, 26488, nr. 188, Tweede Kamer
Brief staatssecretaris van Defensie met antwoorden op 14 vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake de verkoop van jachtvliegtuigen aan Chili (2)

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Justitie, voor Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie over vliegtuigmaatschappijen die hulp en wapens invliegen. (Ingezonden 14 mei 2009) (Antwoord 19 juni 2009)

18-06-2009, Kamerstuk 2008-2009, 26488, nr. 186, Tweede Kamer
Brief staatssecretaris van Defensie met antwoorden op 32 vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake de verkoop van jachtvliegtuigen aan Chili (1)

25-05-2009, Kamerstuk 2008-2009, 26488, nr. 183, Tweede Kamer
Brief staatssecretaris van Defensie over de verkoop van jachtvliegtuigen aan Chili

18-05-2009, Kamerstuk 2008-2009, 22054, nr. 147, Tweede Kamer
Brief staatssecretaris van Defensie over verkoop Leopard 2A4-tanks

13-05-2009, Kamerstuk 2008-2009, 22054, nr. 146, Tweede Kamer
Brief met antwoorden op lijst van 67 vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken naar aanleiding van de rapportage wapenexportbeleid in de eerste helft van 2008

28-04-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 2500
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over controle op buitenlandse wapenproductie onder Nederlandse licentie. (Ingezonden 23 maart 2009)

06-04-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 2229
Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over de doorvoer van militaire goederen. (Ingezonden 11 maart 2009)

19-03-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 2001
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wapenhandel en wapenexport via de Nederlandse Antillen. (Ingezonden 10 februari 2009)

27-02-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 1708
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Defensie en van Justitie over mogelijke diefstal van Nederlandse wapentechnologie. (Ingezonden 23 januari 2009)

27-02-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 1707
Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over de doorvoer van militaire goederen. (Ingezonden 16 januari 2009)

17-02-2009, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 1579
Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken over het gebruik van witte fosfor door Israël bij aanval op Gaza. (Ingezonden 22 januari 2009)

11-02-2009, Kamerstuk 2008-2009, 22054, nr. 144, Tweede Kamer
Brief minister van Buitenlandse Zaken over de herziene EU-Gedragscode inzake Wapenexporten die is omgezet in een juridisch bindend Gemeenschappelijk Standpunt