Overzicht van in 2010 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse relatie met Israël (ingezonden 8 november 2010). Antwoord ontvangen 24 december 2010. 

Vragen van de leden Dikkers en Van Dam (beiden PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), El Fassed (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het schenden van het wapenembargo door China (ingezonden 26 oktober 2010). Antwoord ontvangen 18 november 2010).

Vragen van de leden Dikkers en Van Dam (beiden PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), El Fassed (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het schenden van het wapenembargo door China (ingezonden 26 oktober 2010). Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 18 november 2010).

Feitelijke vragen over de verkoop van Patria-pantservoertuigen (Kamerstuk 26 396, nr. 83) en antwoorden op vragen van de commissie inzake de verkoop van landmachtmaterieel aan Jordanië (Kamerstuk 32 123 X, nr. 150), 7 oktober 2010.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE over de verkoop  van 441 pantserrupsvoertuigen van het type YPR-765 en YPR-806, 69 pantserrupscommandovoertuigen van het type M-577, waarvan 24 alleen het chassis, 467 verschillende typen vracht-wagens, 121 houwitsers van het type M-109, waarvan drie rijlesvoer-tuigen, zes laad- en richttoestellen voor de M-109 houwitser en munitie, 16 juni 2010

22 054 Wapenexportbeleid nr. 157
De vaste commissie voor Economische Zaken, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van de brief van 12 november 2009 inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009 (Kamerstuk 22 054, nr. 153). De vragen zijn beantwoord bij brief van 25 januari 2010. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

22 054 Wapenexportbeleid nr. 156 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN VAN DAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152
Over vooraf informeren van de Kamer bij wapenexportvergunning groter dan een miljoen. Voorgesteld 8 december 2009