Overzicht van in 2007 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over de verkoop van 37 Leopard-2A6 tanks 13-11-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 132 | Tweede Kamer
23-10-2007, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr.130,
Brief Minister van Buitenlandse Zaken over goedkeuring van verkoop van onderdelen van het HAWK PIP II luchtverdedigingssysteem aan Israël
LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 oktober 2007 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken over de brief van 27 augustus 2007 inzake de Defensie Industrie Strategie (Kamerstuk 31 125, nr. 1).
16-10-2007, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr.129,
Brief Staatssecretaris van Defensie over het afstoten van overtollig defensiematerieel
16-10-2007, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr.128,
Brief Staatssecretaris van Defensie over verkoop aan Canada van twintig Leopard 2A6 tanks en 80 Leopard 2A4 tanks en drie trainingsvoertuigen voor het opleiden van tankbemanningen en onderhoudspersoneel
16-10-2007, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr.127,
Brief staatssecretaris van Defensie over de verkoop van HAWK PIP II onderdelen aan Israël
05-09-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 2610,
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over wapenleveranties van de VS aan het Midden-Oosten.
29-08-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 2528,
Vragen van de leden Van Bommel (SP) en Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Economische Zaken over wapenleveranties door India aan Birma.
21-08-2007, Kamerstuk 2006-2007, 22054, nr.124,
Brief Staatssecretaris van Economische Zaken over het informeren van de Kamer bij afstoten van overtollig materieel door de Nederlandse krijgsmacht
26-07-2007, Kamerstuk 2006-2007, 30800 X, nr. 118,
Brief Staatssecretaris van Defensie over verkoop militair materieel aan Chili
03-07-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 2054,
Vragen van de leden Van Velzen en Irrgang (beiden SP) aan de Ministers van Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking en aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over wapenexport met behulp van exportkredietverzekeringen
15-05-2007, Kamerstuk 2006-2007, 30800 X, nr. 86, Tweede Kamer
Brief Staatssecretaris van Defensie over verkoop F-16 B Midlife Update (MLU) jachtvliegtuigen
12-04-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr.1249,
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over wapendoorvoer naar Eritrea.
23-02-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 889,
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke schendingen van humanitair oorlogsrecht door de inzet van  clusterbommen door het Israëlisch leger
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over wapendoorvoer naar Eritrea. (Ingezonden 15 februari 2007) Antwoord 12 april 2007
06-02-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 739
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische zaken over mogelijke wapenleveranties aan Eritrea
17-01-2007, Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 462,
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de Minister van buitenlandse zaken en de Minister en de Staatssecretaris van Defensie over het gebruik clusterbommen in Afghanistan
Lijst van vragen en antwoorden - Defensie Industrie Strategie 31125 nr. 2 Vastgesteld 22 oktober 2007