Kamervragen en overige Kamerstukken 2015

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een rapport van Stop Wapenhandel over wapenleveranties van het Nederlandse bedrijf Thales aan Myanmar, 10 juli 2015.

Beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma en Servaes (PvdA) over het bericht dat Engeland ruim vijf miljard pond heeft uitgegeven aan wapenexport naar landen die op de zwarte lijst staan wegens mensenrechtenschendingen, 1 juni 2015

Vragen van het lid Knops (CDA)  het bericht dat via een Nederlands handelsbedrijf afgedankte Duitse legertrucks terecht zijn gekomen bij het Sudanese leger, 1 juli 2015

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over het bericht dat militaire trucks zijn geleverd aan Sudan zonder export licentie en in weerwil van het EU wapenembargo, 26 juni 2015

 

 

.