Deëscalerend handelen

Ingezonden brief NRC, 18 november 2017 - De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) noemt de NAVO kwetsbaar en pleit voor verdere verhogingen van het defensiebudget (‘NAVO was nog nooit zo kwetsbaar’, 10/11). Een boude stellingname: de NAVO is veruit het sterkste militaire machtsblok ter wereld. De gezamenlijke militaire uitgaven van de NAVO-landen zijn al hoger dan die van de rest van de wereld samen. Gaan we ons echt veiliger voelen met nog meer wapens? 
Het is aannemelijker dat deze gedachtegang juist verantwoordelijk is voor de situatie die de AIV beschrijft. De rol die de NAVO en haar lidstaten zelf hebben gespeeld in het creëren van de – al dan niet vermeende – dreigingen die nu spelen blijft daarin onvermeld. Zo heeft de gespannen verhouding met Rusland alles te maken met de uitbreidingsdrift van de NAVO richting het oosten, in weerwil van eerdere afspraken. En wordt de instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gevoed door westerse militaire operaties in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië en door grootschalige wapenleveranties.
Jaarlijks exporteren NAVO-landen voor miljarden euro’s aan wapens naar deze regio. Enige zelfkritiek, en van daaruit inzetten op deëscalerend handelen, zou dan ook meer op zijn plaats zijn dan het zoveelste alarmistische geroep om meer geld voor defensie.
 
Mark Akkerman
Onderzoeker bij Stop Wapenhandel