De grens van Europa ligt diep in Afrika en daar worden enkele bedrijven heel rijk door

Thomas Decreus, De Wereld Morgen, 31 mei 2018 - Om te vermijden dat migranten Europa bereiken, wordt de Europese grens steeds verder opgeschoven. Dat leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen maar het zorgt ook voor een enorme transfer van publieke middelen naar private spelers. [...]