El capital català que construeix l’Europa fortalesa

Nora Miralles, media.cat, 8 February 2018 - El negoci, cada vegada més lucratiu, de les fronteres europees té ramificacions al nostre país. Algunes de les beneficiàries pels contractes d’agències com Frontex tenen presència a les principals ciutats dels Països Catalans. [...]
 
Les empreses no tenen, en aquesta situació, precisament un paper secundari. Centres de recerca com el Transnational Institute (TNI), Statewatch o Profundo, que investiguen els fons destinats a la vigilància i el control de les fronteres europees, coincideixen en dues constatacions: la primera és que les empreses no són beneficiàries passives d’aquests fons, sinó que pressionen els òrgans de decisió de la Unió Europea, a través de grans lobbies com l’Organització Europea per a la Seguretat (EOS), per impulsar una creixent securització i, amb això, aconseguir contractes sucosos i continuats en el temps. [...]