El negoci de les fronteres: el model de l'"Europa fortalesa" que va néixer a Espanya

Cèlia Cernadas, CCMA, 26 January 2019 - Avions, vaixells, radars, satèl·lits, sensors de moviment i de calor, concertines, sistemes de vigilància marítima, equipament biomètric. La política europea d'immigració descansa avui en sofisticats sistemes tecnològics per impedir que els immigrants arribin al continent. Una política de blindatge -el que s'ha batejat com l'"Europa fortalesa"- que descansa en dos eixos: control fronterer estricte i externalització de fronteres a països del nord d'Àfrica, com el Marroc o Líbia, a qui s'equipa per funcionar com a gendarmes d'Europa. [...]
 
Estan aquestes empreses definint les polítiques d'immigració de la UE? "Sí", -respon Mark Akkerman, investigador del centre Stop Wapenhandel. "Com a mínim, són molt influents i constitueixen un lobby molt efectiu. Les polítiques actuals, la manera com a l'immigrant se'l presenta com una amenaça que s'ha d'afrontar amb mitjans militars, és un discurs que la indústria ha estat intentant imposar des de fa anys". [...]