Onderzoek naar wapenhandel en wapenindustrie

Stop Wapenhandel doet veel onderzoek naar wapenexport en wapenindustrie. Rapporten zijn gratis te downloaden, omdat we vinden dat informatie over wapenhandel openbaar moet zijn. We vragen een vrijwillige bijdrage in de onderzoekskosten à € 10,- op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam of online.

Rapporten

Artikelen 2017

Artikelen 2016

Artikelen 2015

Artikelen 2014

Artikelen 2013

Artikelen 2012

Artikelen 2011

Artikelen 2005-2010

Artikelen 1995-2004

Steun onze publicaties!

Ons werk is afhankelijk van uw steun. help mee en doneer op NL11 TRIO 0390 4073 80 t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam of doneer online.

Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Lees meer over donatiemogelijkheden.

 

..