Onderzoek naar wapenhandel en wapenindustrie

Stop Wapenhandel doet veelvuldig onderzoek naar wapenexport en wapenindustrie. Al onze gegevens zijn gratis te downloaden, omdat Stop Wapenhandel vindt dat informatie over wapenhandel voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage in de onderzoekskosten à € 10,- op rekening NL11TRIO0390407380 t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam.

Rapporten

Artikelen 2017

Artikelen 2016

Artikelen 2015

Artikelen 2014

Artikelen 2013

Artikelen 2012

Artikelen 2011

Artikelen 2005-2010

Artikelen 1995-2004

Steun onze publicaties!

Onderzoek kost geld. Ons werk is afhankelijk van de steun van mensen die onderzoek en actie naar wapenhandel belangrijk vinden. U helpt ons met een gift op rekening NL11TRIO0390407380 t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam.

U kunt ook online doneren via Paypal, iDEAL of creditcard, of een automatische incasso afgeven voor een regelmatige bijdrage.

Giften zijn aftrekbaar van de belasting.