Artikelen over Europese Unie

De doden aan de grenzen van Europa zijn geen ongeluk

Gepubliceerd op Mo* Mondiaal Nieuws, 2 april 2019 - Er zijn de afgelopen vijf jaar 18.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Dat is geen toeval. Het is het resultaat van het weloverwogen grens- en migratiebeleid dat de Europese Unie voert. De centrale doelstelling van het beleid is het aantal mensen dat in Europa arriveert zo ver mogelijk terugdringen. Daarvoor wordt een hoge prijs betaald, in mensenlevens en in Europese geloofwaardigheid. Het Europees Parlement staat erbij en kijkt ernaar. lees meer »

Europese wapenindustrie hoeft echt geen subsidie

Joop.nl 30/01/2019 'Volgens lobby-organisatie ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) komt bijna 50 procent van de €45 miljard omzet van de luchtvaartindustrie in 2016 uit militaire productie' lees meer »

Vluchtelingen verdrinken, wapenindustrie profiteert

[Toespraak bij demonstratie 'Laat vluchtelingen niet verdrinken, Stop Fort Europa!', Den Haag, 11 juli 2018]   We staan hier vandaag in de eerste plaats omdat de EU en EU-landen het werk van reddingsschepen van civiele organisaties op de Middellandse Zee steeds moeilijker maken. Omdat dit jaar alweer meer dan 1400 vluchtelingen zijn omgekomen op de Middellandse Zee, waarvan meer dan de helft de afgelopen anderhalve maand. lees meer »

Averechts effect: nog meer wapens in EU

NRC brieven 23 juni 2018 - De veronderstelling achter de 13 miljard euro die de Europese Commissie ter beschikking wil stellen voor defensietechnologie (zie Frankentank als voorbeeld voor EU, 15/06) is dat Europese defensiebedrijven meer zullen samenwerken waardoor er minder doublures in EU wapenproductie komen. Dat zou de EU bewapening efficiënter, betaalbaarder en minder VS-afhankelijk maken. lees meer »

Europe's solution to migration is to outsource it to Africa

​EUobserver, 10 May 2018 - The dramatic scenes of Syrian refugees walking in their tens of thousands across Eastern Europe three years ago are starting to seem a distant memory. European Commission president Jean-Claude Juncker has said that the EU can now celebrate "solid progress" having dramatically reduced irregular arrivals. lees meer »

Wapenproductie, ongeschikte aanjager economie

Solidariteit.nl 6 mei 2017. Wendela de Vries Tot voor kort sloot de Europese Unie (EU) de wapenindustrie uit van financieringsmogelijkheden. Niet uit vreedzame overwegingen, want de EU beschouwt wapenproductie als onderdeel van militair beleid. En dat is, net als buitenlands beleid, een bevoegdheid van de nationale lidstaten. Maar sinds kort kunnen Europese wapenbedrijven die nieuwe producten ontwikkelen, voor subsidie in Brussel aankloppen.2 lees meer »

Europese Unie wil wapenindustrie financieren/ EU money for arms industry

Van alle plannen voor meer Europese defensiesamenwerking die de Europese Commissie het afgelopen jaar heeft ontvouwd zijn de plannen voor het financieren van de wapenindustrie het meest concreet. Dat staat in het vandaag verschenen rapport 'Europees geld voor de wapenindustrie'. English below lees meer »

Inhoud syndiceren