Rapporten

Rhetoric or restraint: Trade in military equipment under the EU transfer control system. - November 2010

EU member states claim a leading role in arms trade contol, but new research shows a systemaic violation of their own export rules. This report presents several cases where economic profits or political interests overrules the EU arms export control system. After publication of this report question were asked in Dutch parliament and European parliament. lees meer »

Ontwikkelingscriterium voor wapenexport. regels, belangen en Milleniumdoelen. - Oktober 2010

Bewapening legt een groot beslag op schaarse economische middelen. Vooral wapenexporten naar ontwikkelingslanden baren in dit verband zorgen. lees meer »

Wapenwedloop in Zuid Amerika en de export van Nederland - maart 2010

Zuid-Amerika, de regio met de meest scheve inkomensverdeling ter wereld, geeft steeds meer uit aan wapens. Met recht kan gesproken worden over een wapenwedloop, aldus de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport. lees meer »

Nederlandse patrouilleschepen voor Nigeriaans leger - Februari 2010

Uit de website van Economische Zaken bleek dat op 21 april 2009 een vergunning was afgegeven voor de export van “patrouilleschepen, voorzien van bepantsering” met bestemming Nigeria, ter waarde van 4,8 miljoen euro. lees meer »

Analyse nederlandse wapenexport 2008

De Nederlandse wapenexport steeg in 2008 tot 1,26 miljard euro. Nederland levert defensiematerieel aan onder meer Pakistan, Saoedi-Arabië, Indonesië, en Jemen. lees meer »

Marktplaats voor moordhandel. Militaire beurzen en de Nederlandse wapenlobby. November 2009

Nederlandse defensiebedrijven bieden hun producten aan op wapenbeurzen over de hele wereld.  Deelname aan defensiebeurzen wordt door de overheid ondersteund, vooral met officiële delegaties. Beurzen gericht op binnenlandse veiligheid en anti-terrorisme maken een sterke groei door.  lees meer »

Analysis of Dutch arms exports 2008

The year 2008 was a record year for Dutch arms exports. lees meer »

Potentially powerful; The European Defence Agency at five years. - mei 2009

Published by Campagne tegen Wapenhandel & Transnational Institute, May 2009--  Five years after its creation, the European Defence Agency (EDA) is still no more than a potential vehicle for a common European Defence Policy. lees meer »

Tussenhandelaren en wapenmakelaars - mei 2009

Nederland heeft weinig juridische middelen om illegale handel in wapens door Nederlanders buiten eigen grondgebied aan te pakken. lees meer »

Licentieproductie van wapens - gebrekkige controle - Maart 2009

Wanneer sprake is van licentieproductie van Nederlandse wapens of wapenonderdelen in het buitenland, bestaat het risico dat de in licentie geproduceerde goederen een rol gaan spelen die in strijd is met het EU wapenexportbeleid. lees meer »

Inhoud syndiceren