Rapporten

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005

Sinds 2004 plaatst de overheid maandelijkse overzichten op het internet van verleende exportvergunningen voor militaire goederen in het kader van het wapenexportbeleid. Dit is de eigenm analyse van de Campagne tegen Wapenhandel, met onder meer een reeks aanbevelingen om de rapportage te verbeteren. lees meer »

Nederlandse wapenleveranties aan Chili - oktober 2006

Sinds halverwege de jaren '90 stromen de grote wapenorders uit Chili binnen. Het gaat hierbij voornamelijk om afgestoten defensiematerieel en bijbehorende apparatuur. lees meer »

Militaire exportkredieten: niet ontwikkelingsrelevant -maart 2006

Een aanzienlijk deel van de schulden van ontwikkelingslanden is ontstaan door de import van wapens, vaak met financiele steun van westerse overheden. lees meer »

The arms industry and the EU Constitution - januari 2006

For the past five years, after decades of inactivity, a common foreign, defence and security policy in the EU has been developing at amazing speed. lees meer »

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2004

Sinds 2004 publiceert het ministerie van Economische Zaken maandelijke de verleende wapenexportvergunningen. lees meer »

Three reports on the European Consitution

In three reports the Campagne tegen Wapenhandel contributes to the discussion on a European Consitution which will be voted on by referendum in the Netherlands on Juni 1 2005. lees meer »

Europese grondwet, drie rapporten - mei 2005

Drie brochures als bijdrage aan de discussie over de Europese Grondwet waarover op 1 juni 2005 een referendum wordt gehouden. lees meer »

The Emerging EU Military-Industrial Complex; Arms Industry Lobbying in Brussels - May 2005

Over the last few years, the arms industry ahs increasingly pressured high-ranking officials and parliamentarians in Brussels and in national capitals. lees meer »

Inhoud syndiceren