Artikelen 2017

'Nederland moet stoppen met steun aan militaire coalitie in Midden-Oosten'

Benjamin Baars, Volkskrant Opinie, 11 april 2017 - Miljoenen euro's ontwikkelingsgeld en donaties, opgehaald via Giro 555, gaan naar het straatarme Jemen. Maar als we wapens blijven leveren aan de militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië, dan blijft het dweilen met de kraan open. lees meer »

Voor een vreedzaam Europa

Vredesspiraal no 1 2017 - In mei 1950 stelde de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman voor om “een basis te leggen voor gezamenlijke economische ontwikkeling als eerste stap naar een Europese Federatie, en de toekomst te veranderen van een regio die zich lang heeft gericht op het produceren van oorlogswapens, waarvan vooral zijzelf het slachtoffer werd.” Wat is er terecht gekomen van dit vreedzaam Europa? lees meer »

Westerse wapens houden oorlog Jemen gaande

[ProcesNieuws 111, voorjaar 2017] - Sinds maart 2015 woedt in Jemen een verwoestende burgeroorlog tussen om de macht strijdende Houthi-rebellen en het verdreven regime van president Hadi. Deze gaat vergezeld van een interventie van naburige landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, ter ondersteuning van Hadi. De oorlog staat qua internationale belangstelling meestal in de schaduw van die andere afschuwelijke oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Syrië, waar westerse landen rechtstreeks in het conflict betrokken zijn. Door voortdurende wapenleveringen, met name aan Saoedi-Arabië, speelt het westen echter evenzogoed een uiterst kwalijke rol in Jemen. lees meer »

Bijdrage aan raketschild leidt tot nieuwe nucleaire wapenwetloop

Gepubliceerd in Grenzeloos voorjaar 2017 - Voor zover defensie in de verkiezingsstrijd aan de orde kwam ging het er vooral over dat het budget moest voldoen aan de magische NAVO-norm van 2%. Een norm die geen enkele relatie heeft met behoefte of dreiging maar gekoppeld is aan het BNP. Het huidige budget gaat, met de aankoop van de F-35’s (Joint Strike Fighters) voor een belangrijk deel naar de Amerikaanse wapenindustrie. En nieuwe grote materieelprojecten staan op stapel, onder meer voor de Nederlandse deelname aan het raketschild, dat het precaire nucleair evenwicht verstoort. lees meer »

Europa en de Boze Buitenwereld

Vredesmagazine, voorjaar 2017 - Eind vorig jaar presenteerde Federica Mogherini namens de Europese Commissie een ambitieus Europees Defensie Actieplan. De Commissie vindt dat Europa moet zorgen voor eigen bewapening, onafhankelijk van de VS. Het plan bestaat uit twee delen: er moet geld naar de Research & Technology afdelingen van de Europese wapenindustrie en Europese landen moeten gezamenlijk wapens gaan inkopen en daar extra geld voor vrijmaken, bovenop hun defensiebegrotingen. lees meer »

Tekst Guido van Leemput (Amsterdams Vredes Initiatief) bij protest European Defence Procurement

Europese defensieopdrachten Beste mensen, Voor de derde keer in één jaar is er een bijeenkomst van de wapenindustrie in Amsterdam. In mei vorig jaar kwamen in het Okura Hotel de aandeelhouders van Airbus over hun winsten in aandelen praten. Op 22 juni waren het de marinemensen van MAST (Maritime/Air Systems and Technologies) die in de RAI waren samengekomen. En vandaag hier. lees meer »

Vijandsbeeld Europa klopt niet

Benjamin Baars en Joost Gerrits - Trouw opinie 14/02/2017 De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft zich in het recente verleden meerdere malen kritisch uitgelaten over de NAVO. Hij noemde de NAVO zelfs ‘overbodig’ en een ‘slechte deal’ waarin Amerika een onevenredig deel van de lasten draagt. Het is verbazingwekkend welke (eenzijdige) wending het publieke debat in Nederland neemt naar aanleiding van de verkiezing van Trump. Een interview met minister van Defensie Hennis in Buitenhof van 22 januari begon met de teksten: lees meer »

European Defence Procurement-bijeenkomst: feestje van de wapenlobby

Op 15, 16 en 17 februari vindt in Amsterdam de bijeenkomst 'European Defence Procurement' plaats. Vertegenwoordigers van krijgsmachten en van de wapenindustrie komen samen om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze proberen hun banden nog verder aan te halen. Intussen hebben de grote Europese wapenbedrijven die op de bijeenkomst aanwezig zijn al grote invloed op Europees beleid. Al jaren lobbyen zij, met steeds meer succes, voor hogere defensiebudgetten én voor een militarisering van de EU. lees meer »

Wapenexport voor de rechter

Vredes Magazine voorjaar 2017 – In verschillende Europese landen proberen vredesgroepen wapenhandel voor de rechter aan te vechten. In Groot-Brittannië heeft de Campaign Against Arms Trade (CAAT) een zaak aangespannen tegen de regering in verband met wapenexport naar Saoedi-Arabië. In Italie is de export van bommen en munitie, gemaakt in een vestiging van het Duitse Rheinmetall op Sicilie, voor de rechter gebracht. Interessant is dat de Italiaanse regering vind dat Duitsland verantwoordelijk is voor de bommen terwijl Duitsland juist naar Italië verwijst. Gelukkig is de Italiaanse rechter bereid gebleken de zaak op te pakken. In Frankrijk is een zaak aangespannen namens een Palestijnse familie die in 2014 drie kleine kinderen verloor toen het Israëlische leger een raket afvuurde op hun huis. De raket was geleverd door een Frans bedrijf. lees meer »

Meer wapens geeft niet meer veiligheid

Regelmatig krijgen hoge militairen in Nederlandse dagbladen de ruimte om te waarschuwen dat we worden omringd door gevaren. IS en Poetin zouden staan te trappelen om Europa binnen te vallen. Het enige dat ze nog schijnt tegen te houden is onze krijgsmacht, altijd paraat. Maar o wat krijgt die krijgsmacht toch weinig geld, er moeten hoognodig meer middelen naar defensie. Dat is de strekking van de meeste van deze verhalen. lees meer »

Inhoud syndiceren