Parlementaire controle op wapenexportbeleid

Sinds 1998 rapporteert de regering halfjaarlijks aan de Tweede Kamer over Nederlandse wapenexporten, sinds 2004 ook met maandoverzichten van alle afgegeven vergunningen. De Campagne tegen Wapenhandel schrijft jaarlijks een kritische analyse, waarbij de cijfers worden geplaatst in een context van mensenrechten, ontwikkeling en vrede. De Tweede Kamer stelt vragen aan de betrokken bewindslieden en debatteert jaarlijks met de regering in een Algemeen Overleg.

Hier vindt u een overzicht van de relevante Kamer- en regeringsstukken van de afgelopen jaren.
 

Parlementaire controle
 

2016

Brief minister over status openstaande moties en toezeggingen t.b.v. het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 11 februari 2016

Brief Stop Wapenhandel en Pax aan Kamerleden betreffende Algemeen Overleg wapenexportbeleid, 11 februari 2016

Beantwoording schriftelijke vragen over belastingontwijking door
wapenproducenten
, 5 februari 2016

2015

Kamerbrief afgifte vergunning voor export naar Egypte 1 sept 2015 en Kamervragen hierover 3 sept 2015
Kamerbrief afgifte vergunning voor export van overtollig defensiematerieel naar Jordanië, 25 aug 2015

Kamervragen en overige Kamerstukken 2015

2014

Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid 11 december 2014
Brief van Stop Wapenhandel aan Tweede Kamer
voor Algemeen Overleg wapenexportbeleid 8 oktober (uitgesteld)
Analyse Nederlandse wapenexport 2013 Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel,9 sept. 2014
Nederland moet defensiesamenwerking met Israel opzeggen 8 aug 2014, ingezonden brief Stop Wapenhandel in NRC
Het Nederlands wapenexportbeleid in 2013, juni 2014. Jaarlijks regeringsrapport
Kamerbrief Toezeggingen AO Wapenexport 5 februari 2014, 3 juli
Kamerbrief over exportcontrolebeleid voor dual-use goederen en gelijk speelveld, 14 maart
Kamerbrief over verleende vergunningen voor de export van dual-usegoederen, 20 februari 2014
Algemeen Overleg wapenexportbeleid 2012, 5 februari 2014
Analyse Nederlandse wapenexport 2012. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 3 februari 2014

Kamervragen en overige Kamerstukken 2014

2013

Brief CtW aan Tweede Kamer voor wapenexportdebat 18 december 2013 (verschoven naar 5 febr. 2014)
Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2012, Jaarlijks regeringsrapport, 31 oktober 2012
Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, 3 juli 2013
Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, 14 februari 2013
Aanbiedingsbrief en tabel waarde exportvergunningen eerste helft 2012, 8 februari 2013

Kamervragen en overige Kamerstukken

2012

Analyse Nederlandse wapenexport 2011. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 3 december 2012
Nederlands wapenexportbeleid 2011. Jaarlijks regeringsrapport, met begeleidende brief, 31 oktober 2012
Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid 5 juli 2012
Verslag Algemeen Overleg wapenexportbeleid 21 december 2011, vastgesteld op 31 januari 2012

Kamervragen en overige Kamerstukken

2011

Kabinetsreactie op het rapport Lessons from MENA, 20 december 2011
Analyse Nederlandse wapenexport 2010. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 16 december 2011
Analysis of Dutch arms exports 2010, Campagne tegen Wapenhandel, 16 december 2011
Kabinetsreactie moties 22054 nr. 172 en 173, 2 december 2011
Nederlands wapenexportbeleid 2010 Jaarlijkse regeringsrapport, met begeleidende brief, 23 september 2011
Inbreng verslag schriftelijk overleg n.a.v. 'Aanpassingen in het wapenexportbeleid', 21 juni 2011
Regeringsbrief 'Aanpassingen in het wapenexportbeleid, 10 juni 2011

Verslag Algemeen Overleg wapenexport, 24 maart 2011 van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Rosenthal van Buitenlandse ZakenBrief aan Tweede Kamer voor wapenexportdebat 24 maart, geschreven door Campagne tegen Wapenhandel, Oxfam Novib, Amnesty International Nederland en IKv Pax Christi

Opiniestuk 'Nederland bewapent dictators' Volkskrant 15/03/2011- Geschreven door Campagne tegen Wapenhandel, Oxfam Novib, Amnesty International Nederland en IKv Pax Christi

Dossier Wet Strategische Diensten

Kamervragen en overige Kamerstukken

2010

Analyse Nederlandse wapenexport 2009. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel
Nederlands wapenexportbeleid 2009 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Antwoorden op feitelijke vragen commissie jaarrapport wapenexport 2009 10 aug. 2010
Dutch annual report on arms export 2009 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs
Kamervragen en overige Kamerstukken
 

2009

Analyse Nederlandse Wapenexport in 2008 Kritische doorlichting van de overheidscijfers door de Campagne tegen Wapenhandel
Analysis of Dutch Arms Export Licenses 2008 by Campagne tegen Wapenhandel, 2009
Brief Control Arms Coalitie / Cluster Munitie Coalitie i.v.m. AO wapenexportbeleid juni 2009
Oproep voor grotere parlementaire rol in wapenexportcontrole  i.v.m. AO wapenexportbeleid juni 2009
Nederlands wapenexportbeleid 2008 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. En Aanbiedingsbrief rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2008
Dutch annual report on arms export 2008 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs
Antwoorden op feitelijke vragen over het wapenexportbeleid eerste helft 2008 12-05-2009
Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid  Tweede Kamer 6 oktober 2009
Kamervragen en overige Kamerstukken

2008

Analyse Nederlands wapenexportbeleid 2007 door de Campagne tegen Wapenhandel, 2008
Analysis of Dutch Arms Export Licenses 2007 by Campagne tegen Wapenhandel, 2008
Nederlands wapenexportbeleid 2007 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Aanbiedingsbrief rapportage over 2007
Dutch annual report on arms export 2007 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs
01-12-2008, Kamerstuk 2008-2009, 22054, nr. 143, Tweede Kamer
Lijst van 20 vragen met antwoorden n.a.v rapport wapenexportbeleid 2007
13-05-2008, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr. 139, Tweede Kamer
Lijst van 22 vragen met antwoorden n.a.v. brief van de staatssecretaris van EZ (22054 nr.138)
Kamervragen en overige Kamerstukken

2007

Analyse Nederlandse wapenexport 2006  Lees het persbericht December 2007
Analysis of the Dutch arms export licences in 2006 English translation of the 'alternative' report of Duth arms export policy. Dutch arms export is increasing. Read the english press release Februari 2008
Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO Wapenexportbeleid 11 december 2007.
Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO, juni 2007
Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO op 25 januari 2007 (18 januari 2007)
Nederlands wapenexportbeleid 2006 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Aanbiedingsbrief rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2006
Dutch annual report on arms export 2006 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs
Lijst van Feitelijke vragen en antwoorden n.a.v. rapport over Nederlandse wapenexportbeleid (Kamerstuk 22054, nr. 126), 17-12-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 133 | Tweede Kamer
Verslag Verlengd AO Wapenexportbeleid, Tweede Kamer 17 december 2007
Verslag van Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, Tweede Kamer 17 december 2007
Verslag van Algemeen Overleg Wapenexportbeleid Tweede Kamer 4 juli 2007 (5 september 2007)
Lijst Feitelijke Vragen en antwoorden, april 2007
Kamervragen en overige Kamerstukken

Parlementaire controle voor 2007