Nederlandse wapenindustrie klettert nog wél vrolijk door

Telegraaf, 17 maart 2009, door Sameer van Alfen.

[...] Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel meent dat de kredietcrisis de Nederlandse defensiesector wel eens via een andere weg zou kunnen raken. „President Obama heeft aangekondigd te zullen bezuinigen op defensie. Als hij kort op de JSF, heeft dit grote gevolgen voor bedrijven in ons land.”

[...] Grote spelers in ons land zijn Thales, Damen Schelde Shipyards en Imtech. Zij mogen alleen exporteren na goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Hoewel dit laatste tot doel heeft te voorkomen dat wapenonderdelen in verkeerde handen vallen, zijn sommige exporten toch controversieel. Zo levert ons land volgens Slijper onderdelen voor nachtkijkers aan een Amerikaans bedrijf. „Die levert ze aan de Pakistaanse regering om te gebruiken in de strijd tegen de Taliban. Maar wie garandeert dat de apparatuur niet bij de vijand terechtkomt in dit politiek onstabiele land?” [...]