Exportcontrole

Het Nederlands wapenexportbeleid is dubbelzinnig. Aan de ene kant wordt elke militaire export middels een vergunningensysteem gecontroleerd en getoetst aan een aantal criteria, die moeten voorkomen dat wapens in verkeerde handen vallen. Aan de andere kant voert Nederland een actief wapenindustriebeleid, en steunt de regering militaire bedrijven in het vinden van nieuwe afzetmarkten.

Door voortdurend bovenop het beleid te zitten, probeert Stop Wapenhandel het een beetje de goede richting in te duwen en uitwassen te voorkomen. Ook willen we dat de toetsingscriteria strenger worden toegepast, alle infromatie over wapenexport openbaar wordt gemaakt en de regering stopt met subsidie en stimulering van de wapenindustrie. Regelmatig wordt Stop Wapenhandel aangehaald in Kamerdebatten. Zie een paar recente voorbeelden: Stop Wapenhandel in Tweede Kamer over wapenexportbeleid.

Overzicht van de relevante Kamer- en regeringsstukken van de afgelopen jaren.

Overzicht van de afgegeven vergunningen, voor zover openbaar gemaakt.

Overzicht Nederlands beleid militaire export en wapenindustrie.