Give war a chance! - Abu Dhabi Internationale wapenbeurs

De Pers (Bahram Sadeghi), woensdag 4 maart 2009 23:47.
Het is niet overal crisis. Met de internationale wapenindustrie gaat het uitstekend.

[...]

- In 2007 bedroeg de waarde van de Nederlandse wapenexport 874 miljoen euro. Gemiddeld bedroegen die exportwaarden de afgelopen tien jaar 729 miljoen euro per jaar. Het bedrag kan per jaar nogal schommelen door heel grote orders, bijvoorbeeld de verkoop van 4 korvetten aan Indonesië in 2005 en 2006, waardoor het militaire exportvolume boven een miljard euro uitkwam.

- Wapenexport maakt momenteel minder dan 1 procent uit van de totale Nederlandse export. Toch staan we op de vijfde plaats, in financieel volume, van wapenexporterende landen. Na de toppers VS, Rusland, Duitsland en Frankrijk, maar voor Engeland. Per hoofd van de bevolking zijn we ’s werelds grootste wapenexporteur. Dat komt omdat we vooral heel dure spullen verkopen. Ook de overheid zelf is een grote wapenexporteur: Kijk voor wat Defensie zelf in de aanbieding heeft op www.defensie.nl/dmo/materieelprojecten/in_afstoting/ (Bron: Campagne tegen wapenhandel)

[...]

http://www.depers.nl/buitenland/289896/Give-war-a-chance.html