Gazamotie 15/01/09

Verlengt AO Gaza 15/01/09

Motie 23432-284

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland een terughoudend wapenexportbeleid voert en dat Nederland hecht aan het uitvoeren van het wapenexportbeleid van de EU;

constaterende dat Israël in een spanningsgebied ligt;

voorts constaterende, dat veel van de wapens en munitie die bij dit offensief worden ingezet afkomstig zijn uit de Verenigde Staten en via Europees en Nederlands grondgebied naar Israël worden vervoerd;

van mening, dat voorkomen moet worden dat Europese luchthavens gebruikt worden als doorvoerhavens van wapens voor spanningsgebieden;

verzoekt de regering per direct een ad hoc vergunningsplicht volgens de wet op doorvoer van strategische goederen in te stellen om zo een onmiddellijk einde te maken aan het transport van wapens en munitie naar Israël via Nederland en er tevens bij EU-partners op aan te dringen hetzelfde te doen

en gaat over tot de orde van dag.

Van Bommel
Peters
 
Stemmingsuitslag
Voor: SP, GroenLinks, PvdA. Motie verworpen