Het selectieve geheugen van Bolkestein

Volkskrant 22-03-2011, Pieter Hilhorst. Woensdag 16 maart kreeg ik van Nouzad Alwandi het volgende sms'je: '12 u 16. De eerste aanval is begonnen.'  Met de aanval bedoelde hij de gifgasaanval op Halabja. Vorige week heb ik beschreven hoe het leven van Nouzad door de aanval is getekend.

[...]

 

Het streven van Economische Zaken om zo min mogelijk stoffen onder een exportverbod te laten vallen, was geen ambtelijke strategie waarvoor Bolkestein alleen formeel verantwoordelijk was. Op een ambtelijke notitie van 3 april 1984 schreef hij een dag later in de kantlijn: 'In geval van rechtvaardige twijfel moet niet worden opgetreden.' Deze handgeschreven opmerking inclusief paraaf is terug te vinden in het rapport Nederland en de chemische wapens van Irak van Mark Akkerman uit 2007.

Bolkestein vond het dus belangrijker om bij twijfel de Nederlandse export veilig te stellen dan zich ervan te verzekeren dat die export niet werd gebruikt voor chemische wapens. Over die morele keuze had Nouzad graag met Bolkestein gesproken onder het genot van een kopje koffie. Als Bolkestein zijn geheugen even opfrist, kan hij alsnog op die uitnodiging ingaan.