Lobbying warfare

Oktober 2011 -- De wapenindustrie speelt een belangrijke rol in de Europese Unie, waar militaire ontwikkelingen steeds belangrijker worden. Dit wordt beschreven in een rapport dat is gepubliceerd door de Brusselse onderzoeks en campagnegroep Corporate Europe Observatory.

Alle belangrijke defensiebedrijven hebben kantoren in Brussel. Ze opereren via een netwerk van denktanks, informele groepen en lobbyisten en worden regelmatig geraadpleegd door Eu medewerkers.

Dit rapport beschrijft de cruciale rol die grote wapenproducenten als EADS, Thales en BAe Systems spelen in het proces van EU besluitvorming. Deze relatie staat aan de basis van de opkomst van een Europees militair/veiligheids industrieel complex.

Download het Nederlandstalige rapport

Download het engelstalige rapport