Overzicht van in 2012 beantwoorde schriftelijke vragen en brieven aan de Tweede Kamer betreffende het wapenexportbeleid

Antwoorden op vragen van het lid Voortman (Groen Links) over het bericht ‘pensioengeld belegd in kernwapens’, 21 december 2012
 
Vergunning voor uitvoer van militair materieel naar Egypte, 8 oktober 2012
 
Antwoord op vragen El Fassed over testen met een Nederlandse Leopard in Saoedi-Arabië, 20 september 2012
 
Antwoord op vragen El Fassed over tanks naar Indonesie, 18 september 2012
 
Reactie op SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel, 17 april 2012
 
Vergunning voor uitvoer van militair materieel naar Thailand, 12 april 2012
 
Reactie inzake het bezoek van een Indonesische delegatie aan Nederland, 9 maart 2012

Antwoord op vragen El Fassed over Europese wapenexport naar ontwikkelingslanden, 8 februari 2012

Antwoord op vragen El Fassed, Verhoeven, Voordewind, Eijsink, Jasper van Dijk en Koppejan over het schip de Chariot dat naar verluidt munitie vervoerde met bestemming Syrië, 8 februari 2012

Reactie op Amnesty International rapport ‘Year of rebellion: the state of human
rights in the Middle East and North Africa’ (Bijlage bij Kamerstuk 32632 nr.58), 3 februari 2012

Antwoord op vragen Jasper van Dijk over de levering van F-16’s aan Indonesië in 1999, ontvangen 18 januari 2012