Oorlog is (wapen)handel

Republiek Allochtonië, 20 januari 2015 - Bashar al-Assad is arts. Waarschijnlijk heeft hij ooit de Syrische versie van de eed van Hippocrates afgelegd en beloofd mensen te genezen en niet te beschadigen. [...]

U kunt nu met ware Hollandse koopmansgeest aandelen in de wapenindustrie kopen. Het zal geen slechte belegging zijn.

U kunt ook de actie van Stop Wapenhandel steunen die een handtekeningenactie is begonnen om Den Haag op te roepen de militaire handelsmissie te annuleren. Teken hier.

http://www.republiekallochtonie.nl/oorlog-is-wapen-handel