Dit is de wapenlobby waardoor de EU in zo'n hoog tempo militariseert

Tomas Vanheste, De Correspondent, 15 september 2016 - In zijn 'State of the Union' stelde Commissievoorzitter Juncker gisteren voor dat de EU een militair hoofdkwartier opent. Dat past in een trend: de Unie militariseert in hoog tempo. En de defensie-industrie heeft daar ijverig voor gelobbyd. [...]
 
Saillant detail: deze persoonlijkhedenclub staat niet vermeld in het register van 'expertgroepen' van de Europese Commissie. Dat is niet conform de regels voor transparantie. Het 'European Network against Arms Trade' Vind hier een briefing van dit netwerk over de subsidie voor militair onderzoek. stelde hier terecht vragen over aan eurocommissaris Bienkowska. Maar hun brief hierover, die bleef tot op heden onbeantwoord. [....]
 
Het zijn nogal schaamteloze argumenten voor een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het verkopen van dodelijk wapentuig en de daarover te betalen belasting weet te minimaliseren met slinkse constructies. [...]
 
De wapenindustrie kan tevreden zijn. Intussen profiteert zij in de laatste jaren al op een dubbele manier van de chaos en het geweld aan de oost- en zuidgrens van Europa, betoogt Mark Akkerman in zijn onlangs uitgekomen studie Het rapport van de organisatie 'Stop wapenhandel.' Oorlog aan de grenzen. [...]