Våpenprodusenter profitterer på krig og flyktningene som rømmer fra krigen

Norges Fredslag, Folk Lager Fred, 26/07/2016 - En ny rapport fra organisasjonene Stop Wapenhandel og Transnational Institute, Border Wars, tar for seg forbindelsen mellom noen av verdens største våpenprodusenter, krigene i Midtøsten og militariseringen av Europas grensekontroll. Tematikken er viktig, og det er behov for sterkere fokus på hvordan vi håndterer den såkalte flyktningkrisen og hva som bør gjøres for å behandle årsakene til flyktningestrømmene vi ser i deler av verden i dag. [...]