Achter de schermen bij de wapenlobby, die kansen ruikt nu de EU op grote schaal militaire programma’s financiert

Lennart Hofman, De Correspondent, 17 juni 2019 -  In zijn afscheidsrede uit 1961 waarschuwde de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower al voor het gevaar van het militair-industrieel complex, oftewel de vergaande samenwerking tussen de legertop, de wapenindustrie en de politiek. Ik stelde me daar altijd een gezelschap bij voor van hebzuchtige grootkapitalisten die in duistere kamertjes de oorlogen van de toekomst uitdachten, om daar vervolgens nog rijker en nog machtiger van te worden. [...]

De actiegroep ‘Stop Wapenhandel’ had een demonstratie tegen de bijeenkomst aangekondigd buiten de kazerne. Ze wijst op de sterke invloed van de wapenlobby bij de totstandkoming van het Europese Defensiefonds (EDF), dat het EU-geld verdeelt. Ook vreest ze dat de wereld door al die wapens juist onveiliger wordt. [...]