Fler än någonsin på flykt – EU:s antimigrationskostnader ökar

Emma Sofia Dedorson, ETC, 26 June 2019 - Över 70 miljoner personer är på flykt, enligt UNHCR. EU svarar med ännu fler stängsel, tiotusentals nya gränsvakter, utveckling av sofistikerad övervakningsutrustning och ökat stöd till vakter och militär i länder utanför EU:s yttre gränser – där internationella avtal om mänskliga rättigheter inte skrivits under. Och det är inte gratis – antimigrationens kostnader är högre än någonsin. [...]

Under utformandet av EDF (EU Defense Fond – EU:s försvarsfond) var de flesta representanter (9 av 16) i den rådgivande gruppen representanter från vapenindustrin. Svenska Saabs Håkan Buskhe var en av dem. Enligt den nederländska frivillig­organisationen Stop Wapenhandel tjänar företag som Saab stora pengar på att först sälja vapen till de konflikter som bidrar till flyktingströmmarna och sedan dessutom på att stoppa de flyende. Pengarna kommer främst från EU:s fonder – särskilt EDF. [...]