Europa’s Afrikabeleid militariseert

Bram Vermeulen, NRC, 6 augustus 2019 - Wapenfabrikanten verdienen miljoenen door migratie af te schilderen als een veiligheidsprobleem dat alleen zij kunnen oplossen. Maar zo verliest Europa de Afrikaanse werkelijkheid uit het oog. [...]

Op 18 april van dat jaar vergaat een Libische vissersboot en verdrinken meer dan 700 migranten. Na die tragedie komt het accent niet te liggen op het redden van de vluchtelingen, maar op de militaire confrontatie met de smokkelnetwerken, stelt Mark Akkerman, verbonden aan het Transnational Institute en de actiegroep Stop Wapenhandel, in het onderzoeksrapport Borderwars. Operatie Sophia wordt opgetuigd, met als doel „systematische pogingen om schepen te identificeren, aan te houden en uit de weg te ruimen, samen met andere middelen die migrantensmokkelaars gebruiken.” Er worden schepen, helikopters en vliegtuigen ingezet. „Terwijl niet de smokkelaars maar het escalerende gebruik van militaire middelen om migratie te stoppen de belangrijkste reden is voor die dode migranten”, schrijft Akkerman. [...]