Murs fronterers. Un gran negoci

Lleonard Barrios, L'Actual, 13 december 2019 - El 18 de desembre se celebra el Dia Internacional del Migrant, establert el 1999 per l’ONU per reconèixer la gran contribució –sovint ignorada– que milions de migrants fan a l’economia i al desenvolupament dels països a tot el món. La realitat actual és que els països enriquits estan més encaparrats a evitar les migracions que en el valent reconeixement que proposa l’ONU. [...]

Les dades mostrades, així com les empreses contractistes per la construcció de murs, es poden consultar a l’informe “El negocio de construir muros” de Mark Akkerman, publicat per Transnational Institute (www.TNI.org), Stop Wapenhandel (www.stopwapenhandel.org) i Centre Delàs d’Estudis per la Pau (www.centredelas.org).