Koerden: Nederland had Van Anraat moeten stoppen

De 17 jaar celstraf die zakenman Frans van Anraat vorige week kreeg opgelegd, is voor veel Koerden niet genoeg. Zij roepen de Nederlandse overheid ter verantwoording en zijn een handtekeningenactie begonnen.

De Nederlandse zakenman Frans van Anraat (65) is 9 mei in hoger beroep veroordeeld tot 17 jaar celstraf wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven gepleegd door het bewind van Saddam Hussein in Irak. Hij leverde in de jaren tachtig honderden tonnen thiodiglycol (TDG) aan Saddam Hussein, terwijl hij wist dat daarvan gifgas gemaakt zou worden.

Het Iraakse regime gebruikte het mosterdgas in Noord-Irak. Bij een bombardement met gifgas op het stadje Halabja kwamen duizenden Koerden om het leven. Ook in Iran maakte Hussein duizenden slachtoffers met het gas.

Organisaties van Koerden in Nederland willen dat de rol van de Nederlandse overheid bij de gifgasleveringen wordt onderzocht. Ze vragen zich af hoe Van Anraat zo lang zijn gang kon gaan. Ook de Campagne tegen Wapenhandel pleit voor een onderzoek. De organisatie publiceerde begin mei het rapport 'Nederland en de chemische wapens van Irak', waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid vooral oog had voor de handelsbelangen van Nederland.

De petitie voor een parlementair onderzoek naar de betrokkenheid van Nederland is in verschillende talen verspreid onder de Koerden. Men tekent voor het volgende: Ja ik steun de oproep aan de Eerste en Tweede Kamer voor een parlementair onderzoek naar de mogelijke rol van de Nederlandse overheid bij de verkoop van duizenden tonnen grondstoffen voor gifgassen aan het regime van Saddam Hussein in de jaren tachtig.

"Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk handtekeningen bij elkaar krijgen en daarmee naar de Nederlandse overheid gaan. Wij beschuldigen niemand maar in alle vrijheid vragen wij om uitleg en aandacht voor de fundamentele mensenrechten", zegt voorzitter Mabest Othman van de Koerdische Vereniging Midia in Nederland.

Sardar Amin is actief binnen de Koerdische zelforganisaties, hij is met regelmaat aanwezig geweest bij de rechtbank. Hij is blij dat Van Anraat veroordeeld is door de Nederlandse rechtbank. "Maar ik had graag gewild dat de Koerden via deze zaak erkenning zouden krijgen voor de Koerdische genocide", aldus Amin. De rechtbank achtte niet bewezen dat het bewind bewust genocide pleegde op de Koerden. ,Amin steunt de handtekeningenactie. "Wat heeft Nederland gedaan om Frans van Anraat tegen te houden", vraagt hij zich af.

Dindar Ahmad Hamo vertegenwoordigt de Koerdische Jongeren en Studenten Unie. Hij heeft de website van de vereniging beschikbaar gesteld om de actie te ondersteunen. "Onze leden steunen de actie honderd procent. Men kan zich niet voorstellen dat Nederland niet geweten heeft van het feit dat de Nederlandse zakenman Frans van Anraat in de jaren tachtig Irak hielp met het maken van gifgasbommen. Verder blijft een vraag waarom de AIVD Frans van Anraat in 2003 een schuiladres aanbod."

Gohdar Massom, gedeputeerde in Noord-Holland van de Partij van de Arbeid is net terug van een reis naar Koerdistan. Volgens hem zijn de meeste Koerden in Koerdistan blij met deze actie, en trots dat ze niet vergeten zijn door Koerden die in Nederland verblijven. Masson pleit voor een internationaal verzoek vanuit Irak aan Nederland. Verder vindt hij dat ook de Nederlanders deze actie moeten steunen.

"Ik heb de laatste tijd heel veel Koerden gesproken over deze actie, iedereen wil meedoen. Wat mij echt trots maakt is dat Koerden uit alle delen een eenheid vormen in deze zaak. Wij hopen van harte dat Nederland meewerkt aan een parlementair onderzoek", zegt de Koerdische studente Lavan Azad.