Norge bryter Svalbardtraktaten

10.03.2010; Bård Wormdal, NRK.no - Den norske satelittstasjonen Svalsat på Svalbard laster ned data som brukes til krigsformål, selv om det er forbudt ifølge Svalbardtraktaten.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7028638 (incl. TV interview Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel)
 

Å skulle takle ekstreme sandstormer og støv skulle bli en av de største utfordringene for amerikanerne under invasjonen av Irak.

25. mars blåste ørkenstøv blandet med tykk røyk fra påtente oljeraffineri innover mørklagte Bagdad.

Utenfor byen var det amerikanske infanteriet tvunget til å grave seg ned. Det meste av flyaktivitet hadde stoppet opp. De amerikanske hangarskipene prøvde å tilbakekalle jagerfly.

Fikk ikke tatt i mot data

Amerikanske styrker hadde erfart fra Afghanistan at ørkenstøv og sandstormer ga liten sikt og førte til at piloter gjorde feil og at våpen ikke traff sine mål.

I forberedelsene til invasjonen av Irak fant de militære planleggerne ut at det nye måleinstrument MODIS om bord i NASA-satellittene Terra og Aqua var spesielt egnet til å gi eksakt kunnskap om utvikling av sandstormer og sikt.

Men amerikanerne hadde ingen egne satellittstasjoner som kunne ta imot satelittdata fra Aqua som var ferske nok til at de kunne brukes for krigføringen.

En slik stasjon finnes bare en plass i verden. På Svalbard.

 Nordisk Film)

En av antennene ved SvalSat-anlegger på Svalbard.

Foto: Nordisk Film
 

Bruker norske Svalsat

I et samarbeid mellom Pentagon, NASA og det amerikanske sivile værvarslingssystemet omtalt i en offisiell rapport brukte de militære planleggerne norske Svalsat på Svalbard for å få data som var ferske nok for operasjonell bruk.

I etterkant av invasjonen understreker flere øverstkommanderende på hangarskipene offentlig betydningen av MODIS.

Fortsatt laster Aqua ned data for operasjonell militær bruk i Midt-Østen, bekreftet i e-post fra fra Naval Research Labaratory.

Dette har skjedd til tross for Svalbardtraktatens §9, som sier at Svalbard ikke skal brukes i krigsøyemed.

Viktig for marinen

Windsat er et meteorologisk måleinstrument eid av den amerikanske marinen. Det er om bord på satellitten Coriolis, som laster ned data på Svalbard. Disse overføres til USA i løpet av millisekunder.

I følge en informasjonsbrosjyre for Windsat heter det at data fra Windsat har betydning for effektiv våpenbruk. Også Naval Research laboratory bekrefter at Windsats nedlasting av data på Svalbard har stor operasjonell betydning for den amerikanske marinen.

Rettes mot et militært marked

Kompsat 2 er eid av den Sør-Koreanske romfartsorganisasjonen, og også denne satellitten styres og laster ned data på Svalbard.

Det private selskapet Spot Image med hovedkvarter i Frankrike selger data fra Kompsat 2 på det internasjonale markedet.

spotimage.com blir det fortalt om hvordan data fra satellitten kan brukes til strategisk og operasjonell militær etterretningsinnsamling.

Ved hjelp av data fra Kompsat 2 og andre satellitter som også laster ned data på Svalbard tilbyr det franske selskapet også redskap for å planlegge og gjennomføre militære operasjoner.

Formosat 2 er en satellitt eid av Taiwan, som også styres og laster ned data på Svalbard.

Den brukes for å kunne gi militær etteretningsinformasjon om eventuelle rakettangrep fra Kina, og globale data selges internasjonalt via Spot Image for å kunne planlegge og gjennomføre militære