Geld voor klimaat niet voor wapens. Protest tegen wapenlobby

Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren. Op 24 mei gaven het ministerie van Defensie en de NIDV, de lobbyorganisatie van de wapenindustrie, voorlichting aan bedrijven over deze subsidiepot. Stop Wapenhandel protesteerde voor de deur van de kromhoutkazerne, waar deze voorlichtingsdag gehouden werd. Mmv Gharib. Extioncion Rebellion en Niet in mijn Naam.

Munitiedoorvoer naar VAE – mogelijke inzet in Jemen

Ondanks een in oktober 2018 afgekondigd beleid om geen wapens meer te leveren aan Saoedi-Arabië, Egypte en de VAE, vanwege hun betrokkenheid bij de oorlog in Jemen, verleende Nederland eind december toestemming voor de doorvoer van twee zendingen munitie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De doorvoer van ruim 57 miljoen kogelpatronen (9 mm voor kleine wapens) uit Tsjechië vond plaats via de Rotterdamse haven. Deze handelswijze is onbegrijpelijk, omdat juist beschikbaarheid van munitie doorslaggevend kan zijn bij het voortzetten van oorlog.

Fossiele oorlog; over klimaatverandering, militarisme en wapenhandel

Door klimaatverandering zullen conflicten en migratie toenemen, maar door het probleem als veiligheidsprobleem te benaderen wordt gericht op gevolgen, en niet op oorzaken. Dat schrijft Stop Wapenhandel in de geactualiseerde versie van Fossiele oorlogen, wapenhandel en klimaatverandering. Voor de macht over fossiele brandstoffen en het tegenhouden van (klimaat)migranten zet de rijke wereld wapens in tegen de armen.

Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid

De vermenging van ontwikkelingsdoelen met veiligheid, en de voortgaande wapenhandel, gaan in toenemende mate ten koste van ontwikkelingssamenwerking, concludeert Stop Wapenhandel in het vandaag verschenen rapport 'Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid'. Het versterken van veiligheidsinfrastructuur in derde landen is een apart doel geworden, ten koste van meer 'traditionele' ontwikkelingsdoelen, zonder dat duidelijk is hoe het bijdraagt aan ontwikkeling en met weinig oog voor negatieve gevolgen en risico's. Diverse vormen van militarisering, waaronder de vermenging van militair optreden en ontwikkelingswerk, alsmede het exporteren van wapens naar ontwikkelingslanden, staan ontwikkeling in de weg.

Oorlogsdreiging vraagt om wapenembargo India en Pakistan

Op het moment is er sprake van snel oplopende spanningen tussen kernwapenstaten India en Pakistan, met wederzijdse militaire aanvallen. Beide landen zijn vaste klanten bij de Nederlandse wapenindustrie. De afgelopen tien jaar kocht Pakistan voor bijna 90 miljoen euro Nederlandse wapens, India voor bijna 40 miljoen euro.

Brievenbusfirma's van wapenbedrijven: antwoorden op Raads- en Kamervragen

Zowel in de Amsterdamse gemeenteraad als in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over wapenbedrijven die belasting ontwijken via een Nederlandse brievenbusfirma (vaak zonder enig personeel). Door het gunstige Nederlandse belastingklimaat kunnen die bedrijven hun toch al niet onaanzienlijke winsten vergroten. Alleen al in Amsterdam bevinden zich holdings van vijf van de grootste wapenbedrijven ter wereld, die leveren aan Saoedi-Arabië en die onderdelen voor kernwapens maken.

Protest tegen brievenbusbedrijven wapenindustrie

19 december – 12 tot 14 uur – Plein voor Stopera Amsterdam, ingang stadhuis - ism Amsterdams Vredes Initiatief. Brief gemeenteraad

HERDENKING van de slachtoffers in Jemen
PROTEST tegen brievenbusfirma's in Amsterdam van wapenbedrijven die leveren aan de Jemen-oorlog

Stop wapenexport rond oorlog Jemen

19-11-2018 - Amnesty International Nederland, Oxfam Novib, PAX en Stop Wapenhandel hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het oog op het wapenexportdebat dat donderdag 22 november plaats zal vinden. De brief heeft betrekking op de wapenexport naar Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de coalitiegenoten in de voortdurende oorlog in Jemen. Lees hier de brief

From the Sahara to the Sea: Militarizing European Border Zones

Film and Panel Sunday December 16 14:30H - 19:30H Studio/K Timorplein 62 Amsterdam - Since 1993, more than 27,000 people have drowned in the mediterranean sea trying to reach Europe. 6000 more died in detention centers, at the hands of militarised police forces and from deportations. These are staggering figures, yet they only represent those whose deaths have been documented.

Inhoud syndiceren