Geen EU geld voor wapens! Protest van Stop Wapenhandel bij voorlichtingsbijeenkomst voor wapenindustrie in Den Haag

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027.

Hof Amsterdam: NGO’s hebben geen belang bij procedure tegen wapenexportvergunning

Het NJCM, PAX en Stop Wapenhandel hebben in oktober 2015 een procedure aangespannen tegen een exportvergunning voor wapens naar Egypte. Bijna anderhalf jaar later, op 30 januari 2017, besliste het Gerechtshof Amsterdam dat deze procedure geen zin meer heeft. De vergunning voor de wapenexport was één jaar geldig en die termijn is inmiddels verlopen.

De drie organisaties zijn zeer teleurgesteld over de beslissing van het Hof, temeer omdat de vergunning is verlengt en de leveringen doorlopen. Inmiddels is een nieuwe procedure aangespannen, nu tegen de verlengde vergunning.

NO EU Money for Arms!

De Europese Commissie wil €13 miljard begroten voor ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat zou veiligheid, banen en nieuwe technologie moeten opleveren. En dan kan de wapenindustrie goedkoper produceren en meer exporteren. Wij zien liever meer banen en nieuwe technologie door investeringen in duurzaamheid en klimaatbeleid. Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging van de veiligheid.

De EU is nu al de tweede wapenexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Investeren in duurzaamheid levert meer veiligheid op dan investeren in nieuwe wapens. En het levert veel zinvoller banen en nieuwe technologie op voor Europa.

Petitie EU-geld voor klimaat niet voor wapens

Stop Wapenhandel is een petitie begonnen om het Europees Parlement wakker te schudden. We roepen op te zorgen dat:

- de Europese Unie investeert in duurzame technologie en klimaatbeleid. Niet in de wapenindustrie.
- regels voor wapenexport streng worden gehandhaafd en niet verder uitgehold.

De petitie is door 1855 mensen ondertekend en op 8 juli aangeboden aan de delegatieleiders van het nieuwe Europees parlement.

Europees geld niet voor wapens!

Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren. Op 24 mei gaven het ministerie van Defensie en de NIDV, de lobbyorganisatie van de wapenindustrie, voorlichting aan bedrijven over deze subsidiepot. Stop Wapenhandel protesteerde voor de deur van de kromhoutkazerne, waar deze voorlichtingsdag gehouden werd. Mmv Gharib. Extioncion Rebellion en Niet in mijn Naam.

Deze subsidies zijn enkel in het belang van de wapenindustrie en maken de wereld niet veiliger. Europees militaristisch beleid zoals wapenexporten aan autoritaire regimes en militaire interventies in bijvoorbeeld Irak en Libië hebben enkel bijgedragen aan conflicten en de vluchtelingentragedie. Als we de onderliggende oorzaken van conflicten willen aanpakken moeten we investeren in rechtvaardig ontwikkelings- en klimaatbeleid, niet in wapens en prikkeldraad!

He he Habibi - vertaling van het lied van Gharib

He he mijn lief
Kom nu samen, hand in hand
En vul deze wereld met gezang, muziek
Zinloze oorlogen: ze hebben ons allemaal kapot gemaakt
Kom maar, vernietig alle wapens, verbind alle wonden
Hey, hey mijn lief Kom nu samen, hand in hand
En vul deze wereld met gezang muziek
Mijn enige vijand: aarde met grenzen
Verscheur de vlaggen en zing samen voor vrede!
He he mijn lief

Straatprotest: niet nog meer wapens voor Europa!

Op 15, 16 en 17 februari 2017 kwamen wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen in Amsterdam om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemden het 'European Defence Procurement'. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen. Stop Wapenhandel organiseerde een picketline als protest tegen steeds meer geld voor wapens.Protest bij Europese militaire aankoopbijeenkomst van wapenindustrie en krijgsmachten. Lees verder

 

Petitie voor vreedzaam Europa

Op 7 juni 2017 lanceerde de Europese Commissie het voorstel om wapenbedrijven €1,5 miljard per jaar te geven voor de ontwikkeling van nieuwe militaire technologie. (1) Dit geld zal worden weggehaald bij andere, belangrijke EU budgetposten, zoals voor duurzame energie en bescherming van het milieu!

(2) Het voorstel lijkt bovendien opmerkelijk veel op een soortgelijk voorstel dat is gedaan door de belangrijkste lobby-organisatie van de Europese wapenindustrie. (3) Oorlog is meestal "bad for business", behalve voor de wapenindustrie.

Voorafgaande aan een belangrijke vergadering waar 22 Europese regeringen het plan zullen bespreken organiseeerden we met het European Network Against Arms Trade en WeMoveEU een petitie. lees meer

Protest bij informatiebijeenkomst RvO en NIDV over subsidie wapenindustrie

Op 19 januari 2017 bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027. Lees meer

 

..

Geen EU geld voor wapens!

- Doe mee met protest van Stop Wapenhandel, donderdag 19 januari van 12 tot 13 uur Den Haag, Beatrixplein -

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapens subsidiëren. De Commissie heeft zich hiervoor laten adviseren door een expertgroep die grotendeels bestaat uit lobbyisten van grote wapenbedrijven als BAE Systems, Finmeccanica en Airbus.

Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot een Europees Defensie Fonds van 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027. Ook wil de Commissie dat lidstaten geld vrijmaken voor een Europees Defensie Capaciteitsfonds met een streefbedrag van 5 miljard euro per jaar om gezamenlijke militaire aankopen te doen. Welke wapens aangekocht gaan worden en waarvoor die dan wel gaan dienen is nog onduidelijk maar plannen om hiervoor geld naar de wapenindustrie te sluizen worden voortvarend ter hand genomen.

Ook is het plan dat lidstaten hun bijdrage aan het Defensie Capaciteitsfonds niet hoeven op te tellen bij hun maximale toegestane begrotingstekort. Dat betekent dat lidstaten met schuldenproblemen in de toekomst geen extra geld mogen uitgeven aan pensioenen en armoedebestrijding, maar wel aan wapens. Nooit eerder ging Europees geld rechtstreeks naar de wapenindustrie. In de toekomst wil de Europese Commissie de subsidiemogelijkheden voor wapenproductie nog uitbreiden, onder meer door de Europese Investeringsbank en Erasmus+ geld, bedoeld voor jongeren- en educatieprojecten, ook voor wapenindustrie toegankelijk te maken.

Intussen is de Europese Commissie bezig om sluipenderwijs de exportcontrole op wapenhandel uit te hollen. Tot voor kort werd wapenexport uitgezonderd van de vrije Europese binnenmarkt waardoor lidstaten hun wapenexport middels vergunningen konden controleren. Onder het motto 'wapenhandel is goed voor innovatie en werkgelegenheid' worden de mogelijkheden voor wapenexportvergunningen verruimd en wordt de interne markt vrijgegeven. Voor nationale parlementen wordt de mogelijkheid om het wapenexportbeleid te controleren en zo nodig te corrigeren daarmee beperkt. Op alle problemen die Europa heeft is dit wel het slechtst denkbare antwoord. Meer wapens, ten koste van andere uitgaven en zonder democratische inbedding, is alleen in het belang van de wapenindustrie.

Op 19 januari organiseren de lobbykoepel voor wapenindustrie NIDV, het Ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een bijeenkomst over deze nieuwe geldstroom voor 'defensie-gerelateerd Research & Development'. Stop Wapenhandel organiseert hier protest tegen deze overheidssteun aan wapenproductie.

Kom met je spandoek van 12H tot 13H naar het gebouw van de RvO, Prinses Beatrixlaan 2, achterkant station CS, Den Haag. Mmv European Network Against Arms Trade, Brussel.

Steun de actie met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam o.v.v. Geen EU geld voor wapens!

..
 

Meer militarisering EU-grenzen in 2016, wapenindustrie profiteert van vluchtelingentragedie

De investeringen van de EU in grensbewaking schoten in 2016 verder de hoogte in, zo toont een nieuw rapport aan. Prominente wapen- en security-bedrijven profiteerden hiervan. De militarisering van de Europese buitengrenzen bracht echter een verschrikkelijke kostprijs met zich mee, het hoogste aantal geregistreerde omgekomen migranten in één jaar ooit. Ruim 4700 vluchtelingen vonden de dood in de Middellandse Zee, mede omdat zij gedwongen werden steeds gevaarlijkere routes richting Europa te nemen. 

Europees Netwerk tegen financiering wapenindustrie met publiek geld

30 november 2016, Amsterdam, Brussel, Helsinki, Londen, Madrid, Milaan, Paris, Praag, Rome, Stockholm -  Leden van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn ernstig verontrust over de plannen om militair onderzoek te financieren uit het EU budget 2017, oplopend tot 90 miljoen in 3 jaar. Daarnaast wil de EU ook geld uit andere Europese middelen vrijmaken, oplopend tot 5 miljard EUR, voor het stimuleren van de wapenindustrie via een Europees Defensie Fonds.
 

Actie tegen wapenhandel: bij het parlement, in Brussel en bij de rechter

WAPENHANDELNIEUWS november 2016

- Kamerdebat Wapenexportbeleid

– Oorlog zonder Grenzen

- NoEUmoney4Arms

– Juridisch proces tegen wapenexport Egypte

Kamerdebat Wapenexportbeleid

Afgelopen dinsdag debatteerde de Tweede Kamer met de verantwoordelijke ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel over de Nederlandse wapenexport. Stop Wapenhandel publiceerde daarvoor een kritische analyse van het regeringsbeleid. Daarin wordt vastgesteld dat van de ruim 870 miljoen euro Nederlandse wapenexport in 2015 zo'n 16% naar het Midden-Oosten ging. Ondanks de dubbele agenda van veel landen in het Midden-Oosten – steun aan de strijd tegen IS maar tegelijk steun aan gewelddadig extremisme, of het volgen van een eigen regionale machtsagenda. Ook constateren we dat Nederland op het terrein van wapenexportbeleid sterk hecht aan Europese harmonisatie, ook om 'undercutting' ("als wij het niet leveren levert een ander het wel") te voorkomen. Maar dat harmonisatie nog ver weg is: veel landen volgen hun eigen beleid, gerelateerd aan hun eigen strategische en/of economische belangen.

De hele analyse is te lezen op www.stopwapenhandel.org.

Voorafgaande aan het Kamerdebat schreven we een brief aan Kamerleden, samen met Pax, Amnesty en OxfamNovib, over onze zorgen over wapenexport naar het Midden-Oosten.

Daarnaast mochten we onze visie geven op televisie, tijdens een interview door EenVandaag. Het fragment is terug te kijken op https://www.youtube.com/watch?v=St9vtZTjOt0

Oorlog zonder Grenzen; Lezing en debat in Amsterdam

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst Oorlog zonder Grenzen met de Vlaamse publicist Ludo de Brabander. Aanleiding is zijn deze zomer verschenen boek over de gevolgen van westerse militaire interventiepolitiek in het Midden-Oosten. En hoe dit mede bijdraagt aan terrorisme en het vluchtelingendrama. De vicieuze cirkel van oorlog en terreur kan alleen doorbroken worden door een ander beleid, onder meer het beëindigen van wapenexporten en het steunen van burgerinitiatieven in het Midden-Oosten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Amsterdams Vredesinitiatief, m.m.v. Stop Wapenhandel.
Woensdagavond 2 november, Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 Amsterdam, aanvang 19.30H

NoEUmoney4Arms

Een oproep aan het Europees Parlement om niet in te stemmen met subsidie voor wapenonderzoek door defensiebedrijven is in enkele weken tijd meer dan 60.000 keer ondertekend. Mensen van het European Network Against Arms Trade spraken met Europees parlementsmedewerkers van verschillende fracties en verschillende landen. Het is de eerste keer dat de lobby van de wapenindustrie in Europa zo massaal in de aandacht staat en dat protest tegen wapenproductie zo internationaal is georganiseerd.

Het protest gaat door. Op 10 november vergaderen wapenhandelaren, lobbyisten en beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Onze Belgische vrienden van Vredesactie zijn niet uitgenodigd maar zullen ook aanwezig zijn. Want, schrijven ze: “Terwijl Europese lidstaten snijden in hun sociale zekerheid, dreigen miljarden euro’s doorgesluisd te worden naar de wapenindustrie.”

Zie ook http://istopthearmstrade.eu/nl

Juridisch proces tegen wapenexport naar Egypte

Stop Wapenhandel heeft samen met andere organisaties een exportvergunning van de overheid aangevochten voor de rechter. In eerste instantie zijn we niet-ontvankelijk verklaard. Daar zijn we natuurlijk tegen in beroep gegaan, want als wij een vergunning niet aan kunnen vechten, wie dan wel? Het hoger beroep dient in December.

Stop Wapenhandel krijgt geen structurele subsidie en geen overheidssteun. Help mee en geef op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam. Klik hier voor online doneren. Alle beetjes helpen.

Dit is de nieuwsbrief van Stop Wapenhandel. Voor inschrijven/uitschrijven:

http://stopwapenhandel.org/newsletter

 

 

..


 

Nederland blijft leveren aan Midden-Oosten, Europees beleid nog ver weg

19-09-2016 - Ondanks grote zorgen over de dubbele agenda van veel landen in het Midden-Oosten – steun aan de strijd tegen IS maar tegelijk steun aan gewelddadig extremisme, of het volgen van een eigen regionale machtsagenda – en ondanks de dramatische oorlog in Jemen, bleef Nederland vorig jaar wapens leveren aan het Midden-Oosten. Van de totale wapenexport van ruim 870 miljoen euro ging zo'n 16% naar deze regio. Dat staat in de zojuist verschenen 'Kritische analyse wapenexportbeleid 2015' van Stop Wapenhandel.

Wapenindustrie adviseert meer geld voor wapenindustrie. Tijd voor actie!

WAPENHANDELNIEUWS september 2016

Lees ook  
- Dankzij u gepubliceerd
- Wapenexportvergunning voor de rechter
- Combat proven
- Protest tegen wapenbeurs MAST

Actie: Mail het Europees Parlement. EU moet vrede bevorderen, niet de wapenindustrie subsidiëren!

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) slaat alarm over plannen om militair onderzoek te subsidiëren met Europees onderzoeksgeld. In een brief aan leden van het Europees Parlement vraagt het ENAAT om het voorstel, de Preparatory Action (PA) on Defence research, te verwerpen. Het voorstel is geschreven door een adviserende 'Groep van Persoonlijkheden' die voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de industrie bestaat. De Europese Commissie wil het voorstel opnemen in het EU budget voor 2017. De politieke beslissing moet nu genomen worden door het Europees Parlement en de EU Lidstaten.

Dit is niet de EU die wij willen! Tot nu toe werd militair onderzoek uitgesloten van het EU budget. De stap die de Europese Commissie nu wil zetten is nog maar het begin. Het langetermijndoel is om een volledig militair Europees Defensie Onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van EUR 3,5 miljard over 2021-2027. Omdat het totale EU budget al vaststaat betekent dit noodzakelijkerwijs forse bezuiniging op andere – civiele – projecten. Bovendien is het expliciete hoofddoel van deze subsidies het handhaven van de concurrentiepositie en exportcapaciteit van de wapenindustrie, ook richting instabiele regio's en mensenrechtenschenders als Saoedi-Arabië.

Dit moeten we tegenhouden! De wapenindustrie adviseert meer geld voor de wapenindustrie, maar daar wordt de wereld niet veiliger door. Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten die werken aan conflictoplossing en conflictpreventie, met name naar geweldloze projecten en projecten die oorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering, tegengaan.

Kom in actie! Stuur een mail naar de Europarlementsleden. Bijvoorbeeld met de tekst:

Beste heer/mevrouw XXX, in het kader van de budgetprocedure vraag ik u om de voorgestelde Preparatory Action on defence research af te wijzen. Van dit voorstel profiteert alleen de wapenindustrie, Europa wordt er niet veiliger door. En bovendien is de gang van zaken rond het voorstel verre van democratisch.

De belangrijkste parlementsleden in deze zijn:

Paul Tang, PvdA <paul.tang@europarl.europa.eu>

Sophie in 't Veld, D66 <sophie.intveld@europarl.europa.eu>

Hans van Baalen, VVD <hans.vanbaalen@europarl.europa.eu>

Esther de Lange, CDA <esther.delange@europarl.europa.eu>

Dennis de Jong, SP <dennis.de.jong@europarl.europa.eu>

Bas Eickhout, GroenLinks <bas.eickhout@ep.europa.eu>

Meer informatie is te vinden in de ENAAT Position Paper 'Why the EU should not subsidy military research'

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (European Network Against Arms Trade ENAAT) is opgericht in 1984 en bestaat uit groepen uit 13 landen die wapenhandel zien als een bedreiging van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Lees ook: European military industry: EU, give us 3.5 billion euros for military research

MEER WAPENHANDELNIEUWS

Dankzij u gepubliceerd:

Stop Wapenhandel deed de afgelopen maanden onderzoek naar de militarisering van grensbewaking, en publiceerde samen met het Transnational Institute het onderzoeksrapport Border Wars. Veel aandacht vanuit media voor dit Engelstalige rapport (een Spaanse, Italiaanse, Duitse en Franse samenvatting zijn online te lezen). Zeker 30 kranten schreven erover, vooral in Zuid-Europese landen.

Dankzij een crowdfundingsactie, die binnen drie weken ruim voldoende geld opleverde, kon Stop Wapenhandel ook een Nederlandse versie van het rapport maken. Behalve een vertaling van het Engelse onderzoek is het rapport uitgebreid met gegevens die specifiek op Nederland betrekking hebben. Bedrijven uit de militaire en security-industrie profiteren fors van toenemende militarisering van grensbewaking, zo blijkt uit het onderzoek. En de Nederlandse regering heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het beleid om steeds meer militaire middelen tegen vluchtelingen in te zetten.

Donateurs die hebben aangegeven het gedrukte rapport te willen ontvangen vinden het binnenkort in hun brievenbus.

Zie ook Militaire industrie profiteert van vluchtelingentragedie

Wapenexportvergunning voor de rechter

Stop Wapenhandel heeft samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en PAX een wapenexportvergunning aangevochten bij de rechter. Volgens de organisaties had de Nederlandse regering geen exportvergunning mogen verlenen voor een levering naar Egypte, omdat onvoldoende naar de mensenrechten is gekeken en de vergunning voorbij gaat aan de betrokkenheid van Egypte bij de oorlog in Jemen.

De rechtbank oordeelde echter dat de organisaties een vergunning niet mogen aanvechten, omdat zij volgens de Douanewet van de EU niet ‘rechtstreeks en individueel geraakt worden’ door de levering. Dat zou betekenen dat alleen wapenleveranciers zelf een vergunning (afwijzing) kunnen aanvechten. De organisaties laten het hier niet bij zitten en bezinnen zich op volgende stappen. Wordt vervolgd!

Combat proven

Door wapenaankopen en militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de bezetting van Palestijnse gebieden. Ook komen er nog altijd Nederlandse wapenonderdelen en dual-usegoederen bij het Israëlische leger terecht, en werken Nederlandse en Israëlische wapenbedrijven samen in onderzoeksprogramma's. Als Nederland wil bijdragen aan een vreedzame oplossing van het Israëlisch/Palestijns conflict zou deze militaire samenwerking verbroken moeten worden. Stop Wapenhandel publiceerde het rapport Combat Proven en organiseerde samen met de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina en DocP een avond over militaire betrekkingen tussen Nederland en Israël, ingeleid door de Israëlische onderzoeker Shir Hever.
Zie: Israeli arms industry and arms export - lecture

En verder:

Met 80 mensen demonstreerden we in juni tegen wapenbeurs MAST in Amsterdam. De Amsterdamse gemeenteraad heeft inmiddels besloten geen wapenbeurzen in de RAI meer te willen.

Zegt het voort: samen kunnen we de wapenhandel stoppen

Volg ons ook op Facebook www.facebook.org/stopwapenhandel

Stop Wapenhandel ontvangt geen structurele subsidie en geen overheidssteun.
Help ons met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam

Alle beetjes helpen.

 

In- en uitschrijven Wapenhandelnieuws

 

 

..

 

Inhoud syndiceren