Nederlandse pensioenfondsen beleggen massaal in producenten militaire drones

Nederlandse pensioenfondsen beleggen massaal in producenten van militaire drones. Dit blijkt uit onderzoek van Stop Wapenhandel in het kader van de Internationale actiedag tegen drones. Daarmee investeren de pensioenfondsen in controversiele wapens die de drempel voor oorlog verlagen, de menselijke factor bij de beslissing om te doden steeds verder reduceren,

en in sommige gevallen gebruikt worden voor liquidaties, soevereiniteitsschendingen en mensenrechtenschendingen. Vooralsnog heeft geen enkel pensioenfonds een beleid ten aanzien van beleggingen in drones.

Lees het voledige persbericht

Lees het onderzoek Pensioengeld voor militaire drones

Meer informatie over de Global day of action against drones