Geslaagde wajang-actie op de Dam

Geslaagde wajang-actie op de Dam

Wajang militair
Geslaagde wajang-actie op de Dam
tegen levering
marineschepen
foto's Arjen van de Merwe

'Dit is slechts de aftrap van een lange actie!'


Voorbereidingen actie

Wajang Overzicht


Amsterdam 23 oktober - "Wij willen geen slachtoffers worden. Wij willen geen Nederlandse wapens in Indonesië. Wij willen geen
conflicten in Indonesië, niet in de regio’s Atjeh, West Papua en de
Molukken. Nergens," aldus Reza Muharam van het Indonesia  House in Amsterdam. Dit waren de afsluitende woorden bij de  wajang actie.
            


Met kleurrijke wajang-poppen werd duidelijk gemaakt waarom de
levering niet door moet gaan. Deze poppen beelden de levering uit,  de rol van de militairen en de slachtoffers van het militair geweld.  Ook voor de passerende buitenlandse toeristen was het duidelijk  wat er uitgebeeld werd.Foto schipBinnen de Europese unie is afgesproken om geen wapens te verkopen als deze gebruikt kunnen worden voor binnenlandse onderdrukking, conflicten verergeren of een buitensporig beroep doen op de overheidsgelden. 

wajang doodshoofd
Wajang GeestIn vele delen van Indonesië woeden conflicten. Bij al die conflicten is het leger betrokken. Vooral in regio’s als Atjeh, de Molukken en West-Papoea is het leger alom aanwezig. Dat gaat gepaard met oorlog en mensenrechtenschendingen. Grote wapenaankopen gaan ook ten koste van sociale uitgaven.
Indonesië is een land waar tientallen miljoenen mensen onder de armoede grens leven. Indonesiërs zijn veel beter af als niet peperdure marineschepen worden gekocht, maar wanneer dit geld  wordt ingezet voor gezondheidszorg en onderwijs. De ING en  Rabo-bank  hebben zich desondanks bereid getoond 95% van de  kosten van de levering te verzekeren.
Tijdens de Actie

Op leeuw

Ruim veertig actievoerders uit alle delen van Indonesië en Nederland protesteerden dan ook voor vrede in Indonesië en tegen  de levering van marineschepen naar Indonesië en ook tegen de  betrokkenheid van ING en Rabo- bank bij de levering. De actie  werd afgesloten voor de Rabo-bank op de Dam.

Wajang op Dam
ING en Rabo
Lopend op de Dam

Volgens vele aanwezigen was dit de aftrap voor een campagne
tegen de levering. Deze campagne moet er toe leiden dat de Nederlandse overheid over een ruim een jaar geen exportvergunning voor de levering verstrekt. Bovendien moeten hij er toe leiden dat de ING en Rabo-bank zich uit het project terugtrekken.


Voor rabo1


Vrede en democratie worden niet sterker door de belangrijkste sta-in-de-weg bij dit proces te voorzien van grote wapensystemen die de status van de militairen vergroten.
Yayak op leeuw 2

Voor rabo2

De actie kreeg aandacht:
- op het radio-journaal van 23 oktober en Amsterdam FM.
25 oktober in:
- het Parool, de Gooi en Eemlander, De Gelderlander, Algemeen Dagblad, Nieuwsblad
van het Noorden, Spits en de Tijd (België).

- Vredeslijst, actielijst, Indymedia Nederland e.d.
27 oktober:
Als opening van de Nieuwe Revue.

      

 


Geen wapens naar Indonesië Activiteiten