Leveranties aan Indonesië 2000


id-vlag
  Indonesië 2000

Code
Omschrijving
Bedrag
0005b
Radarvuurleidngssysteem, type [  ] met bijbehorende logistiek 
6.148.000
0005b
Radarvuurleidingssystemen alsmede delen, documentatie testapparatuur en gereedschap daarvoor
2.822.644
1C35016
Dimethylamine- -
200.070
   
verder
VD AMOK
Eurobomb
verder
European Network Against Arms Trade (ENAAT)
VD AMOK
Eurobomb

Wapentuig!

nah bovuh
Geen wapens naar Indonesië Wapenhandel