Leveranties aan Indonesië 2001


id-vlag
  Indonesië 2001

Code Omschrijving Bedrag
0005b Radarvuurleidngssysteem alsmede delen documentatie testapparatuur en gereedschap daarvoor, 2.370.644
0005b Radarvuurleidngssysteem, type [***] ; met bijbehorende logistiek 1.443.000
0005b Delen van radarvuurleidngssysteem, type [***] 408.880
0005b Delen van radarvuurleidngssysteem, type [***] 408.880
0005b Delen radarvuurleidngssysteem, type [***] 290.095
1C35016 Dimethylamine 1.164.888
Geen wapens naar Indonesië Wapenhandel