JSF Kamer- en regeringsstukken

JSFbuttonOverzichtspagina JSF


JSF Kamer- en regeringsstukken

Antwoord op Kamervragen Van Velzen over kostenstijging F-35 Lightning (JSF) 10 april 2008
Jaarrapportage vervanging F-16 2007  en Assurance-rapport betreffende Jaarraport 28 maart 2008
Kamerbrief deelneming aan de Initiële Operationele Test 29 februari 2008
Kamerbrief verbetering lucht-grondbewapening F-16 en diens opvolger, 7 november 2007
Antwoorden op Kamervragen over project ‘F-16 verbetering luchtgrondbewapening' 14 januari 2008
Rekenkamerrapport  Monitoring vervanging F-16 / Persbericht Rekenkamer  4 december 2007
Lijst van (Kamer-)vragen en antwoorden n.a.v. Rekenkamerrapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter, 1 februari 2008
engelse vlag Monitoring the Procurement of the Joint Strike Fighter: Situation in September 2007 Dutch Court of Audit; Dec. 4, 2007
Kamervragen Eijsing (PvdA) over de relatie tussen F-22 verkoop aan Japan en geheimhouding technologie in het JSF-project, 23 augustus 2007
Kamervragen Eijsink (PvdA) over uitlatingen luitenant-generaal De Jong, 16 augustus  2007
Beantwoording vragen jaarrapportage vervanging F-16  5 juli 2007
Jaarrapport vervanging F-16 11 april 2007
Jaarrapport vervaning F-16 Annex 11 april 2007
Progress Made and Challenges Remain  GOA rapport maart 2007
Kamervragen Blom en Timmermans (13 december 2006) over het JSF- programma.
Op 11 oktober 2006 gepubliceerd onderzoek over de ontwikkelingen rondom de mogelijke aankoop door Nederland van JSF-gevechtsvliegtuigen.
engelse vlag  Status in September 2006: Monitoring the procurement of the Jont Strike fighter, Algemene Rekenkamer
Kamervragen Van Velzen (7 juli 2006) met antwoord (23 augustus 2006) over Amerikaanse bezuinigingen op het JSF-programma.
engelse vlag  F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Program: Background, Status, and Issues, CRS Report for Congress, Updated June 2, 2006, Christopher Bolkcom (Specialist in National Defense Foreign Affairs, Defense, and Trade Division)
Onderwerp Jaarrapportage "Vervanging F-16" over het jaar 2005", 12 mei 2006, kenmerk DMO/DB/2006013371
Bijlage 1     Bijlage 2     Bijlage 3
Nederlandse luchtvaartcluster, Brief van de Staatssecretaris van Defensie, Den Haag, 24 maart 2006, 25 820, Nr. 14
Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage van het project vervanging F-16, 07/02/06
Algemene Rekenkamer over de uitkomst van de conferentie JSF, 10/01/06
Kamerbrief laatste ontwikkelingen JSF Programma, 12/12/05
Kamervragen Van Velzen, 29/11/05
Motie Blom/Van Velzen met het verzoek om nog geen principebesluit te nemenover de opvolging van de F-16, 17/11/05
Motie Blom/Van Velzen met het verzoek om de Nederlandse deelname aan deSDD-fase van de JSF te beëindigen, 17/11/05
Brief staatssecretarissen (Def/EZ) met een reactie op de tussenrapportage 'spin-off en spillover effecten in het JSF programma', 09/11/05
Brief staatssecretaris met een reactie op het teletekstbericht 'Defensie schaft minder JSF's aan,' 04/11/05
Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage van het project Vervanging F-16, 07/10/05
Brief staatssecretaris over de aktiviteiten van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van het project Vervanging F-16, 07/10/05
Jaarrapportage "Vervanging F-16", 8 juli 2005.
Brief over de monitoring door de Algemene Rekenkamer van deelname ontwikkeling en aankoop JSF, 15/07/05
Kamervragen over Kostenoverschrijding JSF, Dhr. Kortenhorst (CDA) 19 april 2005
Kamervragen: Integriteit ambtenaren bij aanschaf, Van Velzen en Gerkens (SP) 16 december 2004
Behoeftestelling vervanging F-16, STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE24 maart 2005
engelse vlag  TACTICAL AIRCRAFT; Opportunity to Reduce Risks in the Joint Strike Fighter Program with Different Acquisition Strategy, GAO maart 2005
Antwoorden op de vragen over de brief inzake de "business case" van het project "Vervanging F-16," 24 februari 2005
"Business case" van het project "Vervanging F-16", Min. Defensie, jan 2005
engelse vlag  "Business case" van het project "Vervanging F-16", dec. 2005.
Kamervragen over het verschuiven prioriteiten VS-luchtmacht, (Karimi, GroenLinks) 20 december 2004
Kamervragen: Integriteit ambtenaren bij aanschaf, 16 december 2004
Behoefte stelling vervanging F-16, 25 juni 2004
Behoefte stelling vervanging F-16, 4 juni 2004
Behoefte stelling vervanging F-16, 25 mei 2004
engelse vlag  VS Rekenkamer (GAO): JSF acquisition, Observations on the Supplier Base, mei 2004
Over
: VS protectie en samenwerking met buitenlandse partners.
engelse vlag  Brief van Lockheed Martin aan Economische Zaken, 20 mei 2004
Over:
Status JSF programma.
Kamervragen Van Velzen (SP) 12 januari 2004
Over: De mogelijke prijsstijging JSF.
Kamervragen Kortenhorst (CDA) 15 januari 2004
Over:
De budgetoverschrijding en vertraging JSF.
Kamervragen Van Velzen (SP) 30 maart 2004 (PDF)
Over:
Thales Nederland en de JSF.
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 30/03/04 (PDF)
Over:
De frustratie bij het Nederlandse bedrijfsleven.
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 16/01/04 (PDF)
Over:
De exportversie van de JSF (JSF-lite)
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 05/12/03 (PDF)
Over:
De mogelijke veranderingen in het toekennen van contracten aan het Nederlandse bedrijfsleven.
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 21/11/03 (PDF)
Over:
De export versie van de JSF.
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 12/11/03 (PDF)
Over:
Over de ordergrootte voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Kamervragen Kortenhorst (CDA) 06/10/03 (PDF)
Over: ondersteuning van de industrie door de overheid.
Kamervragen Timmermans en Blom (PvdA) 12/09/03 (PDF)
Over:
de omvang van de orders voor het Nederlandse bedrijfsleven.
engelse vlag  Rapport JSF Regional Support Center, BoozAllenHamilton, September 2003 (1.6 Mbytes)
Kamervragen Van Velzen (SP) 24/02/03 (PDF)
Over:
Een JSF ondersteuningscentrum in Nederland
Kamervragen Van Velzen (SP) 24/02/03 (II) (PDF)
Over:
een JSF ondersteuningscentrum in Nederland.
Kamervragen Van Bommel (SP) 14/07/03 (PDF)
Over:
Het uitblijven van JSF-orders voor de Nederlandse industrie.
Kamervragen Van der Staaij (SGP) 10/07/03 (PDF)
Over:
De Nederlandse JSF-orders.
Kamervragen Kortenhorst (CDA) 15/07/03 (PDF)
Over:
De tegenvallende JSF-orders.
Kamervragen Karimi en Vendrik (GL) 09/07/03 (PDF)
Over:
Het uitblijven van orders voor Nederlandse deelname bij de ontwikkeling van de JSF.
engelse vlag   Rapport JSF International Industrial Participation Study, Department of Defence USA, June 2003 (5.6 Mbytes)
Kamervragen Van Velzen en De Wit (SP) 15/04/03 (PDF)
Over:
Lt-Gen. Van Baal, Vimac Consultancy en een VVD-fundraising diner en de JSF.
Kamervragen Timmermans en Albayrak (PvdA) 22/11/02 (PDF)
Over:
Het algemene licentiestelsel GPA en het delen van JSF-technologie.
Kamervragen Timmermans en Albayrak (PvdA) 25/09/02 (PDF)
Over:
De mogelijke bezuinigingen van de Amerikaanse luchtmacht op de JSF.
Kamervragen Timmermans (PvdA) 16/07/02 (PDF)
Over:
De eventuele Amerikaanse bezuinigingen op de JSF.
Kamervragen Karimi (GL) en Teeven (LN) 16/07/02 (PDF)
Over:
De bezuinigingen in de VS op de JSF.
Kamervragen Rosenmoller (GL) 06/05/02 (PDF)
Over:
De besluitvorming rond de JSF.
Rapport JSF actualisatie, Centraal Plan Bureau, 11 maart 2002
Kamervragen Hindriks en Koenders (PvdA) 08/03/02 (PDF)
Over:
De eventule invoerheffing op staal door de VS.
Behoeftestelling vervanging F-16 Vragen en antwoorden, waaronder vraag over kernwapentaak, 7 maart 2002
Behoeftestelling vervanging F-16 Brief minister en staatssecretaris inzake kandidatenevaluatie benodigd nieuw jachtvliegtuig. 11 februari 2002
Kamervragen Van Ardenne (CDA) 12/12/02 (PDF)
Over:
De levensduur van de F-16.
Rapport Kosten Baten Analyse JSF, Centraal Plan Bureau, oktober 2001
Kamervragen Timmermans (PvdA) 27/04/01 (PDF)
Over:
De technologie overdracht vanuit de VS naar Nederland.
Kamervragen Van 't Riet (D66) 24/02/99 (PDF)
Over:
De twijfels van minister De Grave over de aanschaf van de JSF.
Kamervragen Harrewijn (GL) 23/02/99 (PDF)
Over:
De werkwijze rond de opvolging F-16.
Kamervragen Vos (PvdA) 16/03/98 (PDF)
Over:
De Nederlandse vliegtuig industrie en de JSF.


JSFbuttonJSF artikelen Campagne tegen Wapenhandel
JSFbuttonJSF artikelen (internationale, militaire) pers
JSFbuttonLinks