Amsterdam zit met wapenbeurs in maag

Van een onzer verslaggevers, AD 26 april 2005

De wapenexperts die vandaag aan een internationale trainingsbeurs in de RAI beginnen, zijn niet echt welkom in Amsterdam-Zuid.
Wie denkt dat de RAI bij op de omstreden beurs ITEC 2005 vol staat met kanonnen, tanks en mitrailleurs, komt bedrogen uit. Het lijkt eerder een computerbeurs. In de hallen staan modellen en simulaties centraal. Op grote schermen zijn virtuele oorlogshandelingen te zien, maar een scherpe granaat is nergens te vinden. Wel honderden bedrijven en instituten, die trainingen aanbieden voor militair personeel en defensie-ambtenaren. Oorlogssimulaties in verbluffende 3D-kwaliteit, die ook op de pc's in veel Nederlandse huiskamers als spelletjes worden gespeeld.
Computerfreaks kunnen voor de beurs geen kaartje kopen bij de kassa's van de RAI. Alleen genodigden en bedrijven zijn welkom op de gespecialiseerde vakbeurs voor de beleidsmakers van ministeries en legeronderdelen. De Nederlandse generaal Van Uhm, de Amerikaanse luchtmachtgeneraal Cook en vice-admiraal Moran en vele andere hoge militairen zullen in de RAI aanwezig zijn. De militairen in hun uniform worden tegemoet getreden door in keurige pakken gestoken vertegenwoordigers van de wapenindustrie en computerbedrijven. Van de tien grootste wapenfabrikanten in de wereld staan er zeven op de beurs.
De stoep voor de RAI wordt vandaag bevolkt door demonstranten en ook burgemeester Cohen is niet blij met de beurs, zo heeft hij de gemeenteraad laten weten. Hij vindt dat die haaks staat op het Amsterdamse beleid, om agressie en geweld in de stad zo veel mogelijk te bestrijden. Verbieden kan hij echter niet, omdat er in de RAI geen echte wapens voorhanden zijn.
De organisatoren van ITEC 2005 vermijden de naam wapenbeurs. Zij hebben het over een 'tentoonstelling van trainings- en opleidingstechnieken'. "Het wordt door tegenstanders als een wapenbeurs voorgesteld maar dat is het niet'', zegt John Mills van de organisatie. "Het gaat hier om trainingstechnieken. Bijvoorbeeld voor treinmachinisten, maar diezelfde programma's kunnen natuurlijk ook gebruikt worden voor de bestuurder van een tank. Het meeste wat hier gebeurt, heeft echter géén militair karakter. Het gaat er bijvoorbeeld ook om hoe je als beleidsmakers met de dreiging van terrorisme moet omgaan.'' Hij wijst erop, dat bij de vorige beurs in Den Haag nog leden van de gemeenteraad rondliepen. "Een vrouwelijk raadslid heeft toen op de pc nog een Boeing 747 niet onverdienstelijk laten landen.'' Martin Broek van de Campagne tegen Wapenhandel verwijt de organisatoren dat zij een rookgordijn leggen. "Zij spreken van simulatietoepassingen. Maar in Nederland moet voor de export van dergelijke apparatuur ook een exportvergunning worden aangevraagd, dus het is gewoon militaire apparatuur.''


Geen wapenbeurs meer in de RAI

Alex van Veen (Comité ITEC Vertrek!)
Bron: Het Parool, 24 maart 2005

De verkoop van militaire simulatieapparatuur is booming business. Op speciale wapenbeurzen shoppen legerleiders er lustig op los. Zo ook in Amsterdam, waar van 26 tot en met 28 april de ITEC-beurs wordt gehouden in congrescentrum RAI. Weg met die beurs, vinden vredesactivisten.

Wie kent ze niet, de huiveringwekkende beelden van precisieborbardementen in de Gazastrook. Vermoedelijke Hamas-leden worden, zich voortbewegend in hun voertuigen, vanaf veilige afstand door Israëlische Apache-helikopters beschoten. Boem! Een rookpluim en weg is de wagen met inzittenden.

In de oorlog tegen het terrorisme wordt frequent gebruik gemaakt van Hellfire-raketten die worden afgeschoten vanuit een gevechtshelikopter of bijvoorbeeld een F16. Regelmatig vallen daarbij onschuldige slachtoffers. In een rapport van Amnesty International wordt de beschieting van boeren in een boomgaard genoemd, in Afghanistan werd een man die metaal verzamelde op een vuilnisbelt getroffen door een Hellfire raket. Op ITEC is de simulatieapparatuur voor die Apaches, F16's als Hellfire-raketten te koop.

Bij militaire agressors bestaat een groeiende behoefte aan dit soort precisiebombardementen. Het is zaak 'de tegenstander' zo efficiënt mogelijk uit te schakelen zonder dat het leven van het eigen personeel in het geding is. Hitech simulatieapparatuur, waarmee het luchtmacht- en marinepersoneel wordt getraind, maakt deze vorm van oorlogsvoering kinderlijk eenvoudig.

Van de tien grootste wapenfabrikanten ter wereld staan er zeven op ITEC, waaronder Lockheed Martin, Boeing en Thales. Wapenfabrikanten praten niet graag over het vernietigende karakter van hun waren. ITEC benadrukt dan ook dat de beurs bedoeld is voor de verkoop van defensietechnologie. Militaire simulatieapparatuur is echter bestemd voor het voorbereiden van oorlogstaken.

Binnen Nederland en de Europese Unie moet voor de uitvoer van militaire simulators een wapenexportvergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat zowel Brussel als Den Haag deze technologie als militaire goederen beschouwt. ITEC 2004 werd bezocht door afgevaardigden uit 53 landen, onder andere uit China, India, Israël en Saoedi Arabië. Nederland heeft op papier een restrictief wapenexportbeleid. Leveringen aan China vallen (nog) onder een wapenembargo, aan Israël wordt in principe niet geleverd, en aan India alleen na zeer zware toetsing. Voor ITEC gelden kennelijk andere regels.

Dat de wereld er de laatste jaren niet vrolijker op is geworden, is een eufemisme. Vooral de spanningen en militaire conflicten in het Midden-Oosten, en de terroristische aanvallen op het Westen dragen ertoe bij dat grote delen van de wereldbevolking steeds banger en onzekerder zijn. Het is zaak dat overheden en instanties alles in het werk stellen om deze verontrustende tendens tegen te gaan.

Het is dan ook verbazingwekkend dat de RAI zijn zalen ter beschikking van wapenboeren heeft gesteld. De militaire wapenindustrie, met een omzet van 250 miljard euro, heeft immers baat bij spanningen en gewelddadige conflicten. Het doen de kassa's rinkelen. Het gezegde 'de een z'n dood is de ander z'n brood' is binnen deze bedrijfstak meer dan elders van toepassing.

Verbijsterend is dan ook de reactie van de RAI dat ITEC een beurs is 'als alle andere'. Voor de RAI onderscheidt de verkoop van kinderwagens en plezierboten zich niet van de handel in precisiebombardementen. Business as usual. Volgens Het Parool heeft de RAI al in 2000 groen licht gekregen van gemeenteambtenaren van openbare orde en veiligheid. Het ging daarbij niet om het karakter van de wapenbeurs maar om de te verwachten acties en demonstraties.

Inmiddels heeft burgemeester Cohen zich kritisch uitgelaten over ITEC en te kennen gegeven dat hij binnenkort een gesprek zal voeren met de RAI, waar de gemeente voor 25 procent eigenaar van is. Dit als antwoord op raadsvragen en insprekers van het comité ITEC Vertrek! De komst van de wapenbeurs staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam, stelt de burgemeester. Het bestaan van ITEC staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in de wereld, zouden wij daaraan willen toevoegen.

Het comité ITEC Vertrek! ziet de komst van ITEC eind april in het geheel niet zitten. Met acties zal worden geprobeerd de klandizie van de wapenbeurs tot ver onder het minimum terug te schroeven. Tevens zal de RAI op 26 april worden geblokkeerd. De burgemeester, die tijdens een commissievergadering zei dat hij zal overwegen aan het protest deel te nemen, is uiteraard welkom, zoals alle Amsterdammers. Wat ons betreft zet ITEC nooit meer voet aan Nederlandse wal.


Cohen tegen wapenbeurs

Marcel Wiegman, Parool, 18 maart 2005

AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen is tegen de komst op 26 april van wapenbeurs Itec naar congrescentrum RAI. Het staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam, zei hij gisteren tegen de gemeenteraad.
In antwoord op vragen van de SP liet Cohen de gemeenteraad weten de beurs onwenselijk te vinden en zo snel mogelijk contact te zullen opnemen met de RAI om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Maar verbieden kan hij de beurs niet, omdat er geen echte wapens te zien zullen zijn.
Itec (International Training and Education Conference) is een simulatiebeurs. Volgens de organisatie gaat het om een expositie van trainings- en opleidingstechnieken, waarvan slechts de helft bedoeld is voor militaire doeleinden. Vredesactivisten wijzen er echter op dat van de tien grootste wapenfabrikanten in de wereld, er zeven vertegenwoordigd zijn.
Een woordvoerder van de RAI zegt dat Cohen welkom is voor een gesprek. ''Wij stellen prijs op een goede relatie met de gemeente. We beseffen ook dat het onderwerp delicaat is, maar de RAI is er voor iedereen. Wat ons betreft is dit een beurs als alle andere.''
Itec heeft al in 2000 een aanvraag ingediend bij de RAI. Volgens de woordvoerder zijn vervolgens alle formele wegen bewandeld. Zo heeft het congrescentrum contact opgenomen met de politie en met de ambtenaren van de afdeling openbare orde en veiligheid op het stadhuis. Die zagen volgens de woordvoerder geen bezwaren. Niemand heeft de RAI er destijds op gewezen dat de beurs 'onwenselijk' zou kunnen zijn.
De Itec-beurs was voor het laatst in 2000 in Nederland te zien in het Haagse Congrescentrum, waar het evenement standaard gepaard ging met demonstraties voor de deur. Toenmalig premier Wim Kok schreef aan een Eindhovense vredesactiviste dat de protesten de organisatie ertoe had gebracht de beurs niet met Nederland te organiseren.
Itec, dat in 2001 werd georganiseerd in het Grand Palais in het Franse Lille, ontkende dat de demonstraties van invloed waren geweest op het vertrek. Men zou de Nederlandse demonstranten zelfs een beetje gaan missen, liet een woordvoerder van de organisatie weten.
Ook nu zijn protesten tegen de wapenbeurs aangekondigd door vredesgroepen. Gemeenteraadslid Jupijn Haffmans van Amsterdam Anders/De Groenen riep Cohen gisteren op zich bij de demonstranten aan te sluiten. Cohen zei hem toe het verzoek in overweging te zullen nemen.


Cohen niet blij met wapenbeurs in RAI

Telegraaf, 17 maart 2005

AMSTERDAM - Burgemeester Cohen van Amsterdam is niet blij met de komst van de wapenbeurs International Training and Education Conference (ITEC) naar de RAI in april. Hij noemde het "onwenselijk" dat een dergelijk evenement in zijn stad plaatsvindt. "Dit staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam", zei hij donderdag tijdens de commissievergadering Openbare Orde en Veiligheid.
Aangezien op de beurs geen wapens te koop zijn of worden tentoongesteld, kan de burgemeester het evenement niet verbieden. Cohen wil contact opnemen met de RAI om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Hij zei te hopen dat de evenementenhal in de toekomst vergelijkbare beurzen zal weren.
De burgemeester sloot zich aan bij de mening van de linkse partijen. Die verzetten zich tijdens de commissievergadering tegen de komst van de beurs. "Als je op de website van ITEC kijkt, zie je een hele bommen- en granatenserie voorbijkomen", zei fractieleider Alberts van de SP. Amsterdam Anders/De Groenen pleitte eerder al voor een preventief fouilleeractie rondom de RAI als het evenement plaatsvindt.
Cohen gaf donderdag aan niet mee te willen gaan in dit voorstel. Hij zei geen bezwaar te hebben tegen eventuele demonstraties van vredesactivisten, mits ze van tevoren zijn aangekondigd.
ITEC vindt van 26 tot en met 28 april voor de 16e keer plaats. De laatste keer dat de beurs Nederland aandeed was in 2000 in Den Haag. De conferentie ging toen gepaard met diverse protesten, waarna de organisatie ervoor koos de wapenbeurs niet meer in Den Haag te houden. Dat bleek destijds uit een brief van de toenmalige premier Kok aan een vredesactiviste die hem had geschreven het onwenselijk te vinden dat zo'n beurs in Nederland plaatshad.
Het evenement is een zogenoemde simulatiebeurs. Volgens de organisatie is het een expositie van trainings- en opleidingstechnieken, waarvan 'slechts' de helft is bedoeld voor militaire doeleinden. Vredesactivisten vinden echter dat elke vorm van simulatie en oefeningsapparatuur bijdraagt aan oorlogsvoering. Ze zijn dan ook al druk bezig met voorbereidingen om hun stem tijdens het evenement te laten horen, zo staat op diverse websites te lezen.
De RAI ziet geen problemen in de komst van ITEC, zei een woordvoerder in een reactie. Volgens hem heeft de organisatie in 2000 al gesprekken gevoerd met de evenementenhal en is toen ook met de gemeente bekeken of er geen veiligheidsbezwaren waren. Toen die er niet bleken te zijn, zag de RAI geen reden om het evenement te weigeren. "Het onderwerp is wat delicaat, maar verder is het een beurs als vele anderen."
De RAI staat volgens de zegsman welwillend tegenover de wens van Cohen om nog eens om te tafel te gaan. "Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat het evenement gewoon doorgaat."


Cohen niet blij met wapenbeurs in RAI

ANP 17 maart 2005

AMSTERDAM - Burgemeester Cohen van Amsterdam is niet blij met de komst van de wapenbeurs International Training and Education Conference (ITEC) naar de RAI in april. Hij noemde het "onwenselijk" dat een dergelijk evenement in zijn stad plaatsvindt. "Dit staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam", zei hij donderdag tijdens de commissievergadering Openbare Orde en Veiligheid.
Aangezien op de beurs geen wapens te koop zijn of worden tentoongesteld, kan de burgemeester het evenement niet verbieden. Cohen wil contact opnemen met de RAI om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Hij zei te hopen dat de evenementenhal in de toekomst vergelijkbare beurzen zal weren. De burgemeester sloot zich aan bij de mening van de linkse partijen. Die verzetten zich tijdens de commissievergadering tegen de komst van de beurs. "Als je op de website van ITEC kijkt, zie je een hele bommen- en granatenserie voorbijkomen", zei fractieleider Alberts van de SP.Amsterdam Anders/De Groenen pleitte eerder al voor een preventief fouilleeractie rondom de RAI als het evenement plaatsvindt.
Cohen gaf donderdag aan niet mee te willen gaan in dit voorstel. Hij zei geen bezwaar te hebben tegen eventuele demonstraties van vredesactivisten, mits ze van tevoren zijn aangekondigd.
ITEC vindt van 26 tot en met 28 april voor de 16e keer plaats. De laatste keer dat de beurs Nederland aandeed was in 2000 in Den Haag. De conferentie ging toen gepaard met diverse protesten, waarna de organisatie ervoor koos de wapenbeurs niet meer in Den Haag te houden. Dat bleek destijds uit een brief van de toenmalige premier Kok aan een vredesactiviste die hem had geschreven het onwenselijk te vinden dat zo'n beurs in Nederland plaatshad.
Het evenement is een zogenoemde simulatiebeurs. Volgens de organisatie is het een expositie van trainings- en opleidingstechnieken, waarvan 'slechts' de helft is bedoeld voor militaire doeleinden. Vredesactivisten vinden echter dat elke vorm van simulatie en oefeningsapparatuur bijdraagt aan oorlogsvoering. Ze zijn dan ook al druk bezig met voorbereidingen om hun stem tijdens het evenement te laten horen, zo staat op diverse websites te lezen.


COHEN NIET BLIJ MET WAPENBEURS IN RAI

Metro 18 maart 2005

Burgemeester Cohen van Amsterdam is niet blij met de komst van de militaire beurs ITEC naar de RAI in april. Hij noemt het onwenselijk dat een dergelijk evenement in zijn stad plaatsvindt. �Dit staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam�, zei hij gisteren. ANP


Cohen: wapenbeurs in RAI onwenselijk

RTLNieuws.nl, 17 maart 2005

Burgemeester Cohen van Amsterdam is niet blij met de komst van de militaire beurs ITEC naar de RAI in april. Hij noemde het 'onwenselijk' dat zo'n evenement in zijn stad plaatsvindt.

Haaks op aanpak

"Dit staat haaks op de aanpak van agressie en geweld in Amsterdam'', zei hij tijdens de commissievergadering Openbare Orde en Veiligheid. Aangezien op de beurs geen wapens te koop zijn of worden tentoongesteld, kan de burgemeester het evenement niet verbieden.

Ongenoegen

Cohen wil contact opnemen met de RAI om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Hij zei te hopen dat de evenementenhal in de toekomst vergelijkbare beurzen zal weren.

RAI: "Ophef wapenbeurs overdreven"

AT5 Nieuws, 18 maart 2005

Opschudding ontstaan over een wapenbeurs in de RAI van 26 tot en met 28 april. Burgemeester Cohen en linkse politieke partijen vinden een dergelijke vakbeurs in Amsterdam ongepast.
Volgens de RAI en organisator ITEC is de ophef overdreven. Er komen geen echte wapens aan te pas en gaat het puur en alleen om simulaties voor militairen en agenten.
Het is overigens voor het 'gewone publiek' niet mogelijk de beurs te bezoeken. Alleen personeel van defensie, politie en de wapenindustrie mag naar binnen.

Commentaar: Militaire simulatie valt onder de wapenexportregelgeving (code ML 14) en wordt dus als militaire technologie beschouwd. Dit betekent dat de ministeries in Den Haag dit soort technologie serieuzer neemt dan de RAI. Waarop de deskundigheid van de RAI stoelt is overigens volledig onduidelijk.


Wapenbeurs in RAI gaat gewoon door

AT5 Nieuws, 22 maart 2005

De militaire beurs in de RAI gaat, ondanks bezwaren van linkse partijen en burgemeester Cohen, gewoon door.
De wapenconferentie ITEC vindt in april plaats. Cohen was niet gecharmeerd van het plan, maar hij kan het niet verbieden omdat er geen echte wapens zijn. De beurs is een 'tentoonstelling van trainings- en opleidingstechnieken'. De burgemeester heeft bij de RAI wel zijn ongenoegen kenbaar gemaakt. Het comite ITEC-Vertrek! gaat in april demonstreren tegen de beurs. Zij willen 26 april de toegang tot de RAI blokkeren. In juni staat er een nieuwe conferentie over oorlogstechnologie geplamd.