Rapporten

Technologie en onderdrukking, Nederland en Israël in wapenhandel en veiligheidsonderzoek

Tussen Nederland en het zeer gemilitariseerde Israël vindt nog steeds wapenhandel en militaire kennissamenwerking plaats, in strijd met het terughoudende Nederlandse wapenbeleid. Dat staat in het rapport “Technologie en onderdrukking; Samenwerking tussen Nederland en Israël in wapenhandel en veiligheidsonderzoek”. lees meer »

Rheinmetall: Duits-Nederlandse connectie, financiële constructies en componenten

Rheinmetall is een Duitse producent van civiele en militaire producten. Verschillende Nederlandse militaire bedrijven zoals Stork en Eurometaal zijn er in opgegaan. Wordt Rheinmetall Nederland gebruikt voor export naar bestemmingen waar niet rechtstreeks vergunningen wordt afgeven? Dat valt niet uit te sluiten. lees meer »

Outsourcing Oppression: hoe Europa vluchtelingendetentie externaliseert

14 april 2021 - Het nieuwe rapport 'Oursourcing Oppression: How Europe externalises migrant detention beyond its shores' van Stop Wapenhandel en TNI onderzoekt hoe de EU en lidstaten detentie van migranten uitbesteden aan derde landen. De EU is medeverantwoordelijk voor de opsluiting van migranten buiten zijn grenzen, maar wordt zelden verantwoordelijk gehouden voor de afschuwelijke gevolgen, waaronder willekeurige detentie, marteling, gedwongen verdwijning, geweld, seksueel geweld en de dood. lees meer »

Airbus: mensenrechten onder vuur

13 april 2021 - Aan de vooravond van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Airbus (14 april in Amsterdam), publiceren urgewald (Duitsland), Stop Wapenhandel en terre des hommes (Duitsland en Zwitserland) het nieuwe dossier 'Airbus - a company in decline'. Dit laat zien dat het bedrijf wapens levert voor oorlog, repressie en mensenrechtenschendingen. lees meer »

Anti-migratie-industrie, financiers en mensenrechten

9 april 2021 - Het rapport 'Financing Border Wars: The border industry, its financiers and human rights' van Stop Wapenhandel en TNI onderzoekt de wereldwijde anti-migratie-industrie en de grootste investeerders in de 23 belangrijkste betrokken bedrijven uit Europa, Australië en de VS. Daarnaast brengt het rapport de risico's voor mensenrechten onder de aandacht. lees meer »

Nederland besteedt grensbewaking uit aan landen rondom Europa

30 maart 2021 – Het uitbesteden van grensbewaking aan landen buiten Europa is steeds bepalender aan het worden voor het Nederlands buitenlandbeleid, zo blijkt uit het vandaag door Stop Wapenhandel gepubliceerde rapport ‘Het uitbesteden van dodelijk grensbeleid’. Deze uitbesteding, gericht op het stoppen van migranten voordat ze de grenzen van Europa bereiken, versterkt mensenrechtenschendingen en dwingt mensen steeds gevaarlijkere migratieroutes te nemen, met dodelijke gevolgen. lees meer »

Overzicht wapenindustrie en kernwapens in Nederland

Nederland is de 10e grote wapenexporteur van de wereld en speelt ook een rol in de NAVO-kernwapenstrategie. Stop Wapenhandel heeft in kaart gebracht wat dat concreet betekent. Welke Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij wapenproductie? Welke onderzoeksinstituten spelen een rol? Welke militaire installaties zijn betrokken bij de kernbewapening? En waar kan je zelf informatie vinden? In deze brochure geven we een overzicht. Download pdf lees meer »

Over de modernisering van kernwapens in Nederland

Er worden nog altijd nieuwe kernwapens ontworpen en geproduceerd. Nagenoeg alle grote kernwapenstaten zijn bezig met een modernisering van hun nucleair arsenaal. De B61-bom, het type Amerikaans kernwapen dat in diverse Europese NAVO-landen is gestationeerd, is hiervan een bijzonder voorbeeld.De bom moet onder de JSF komen te hangen. Download de hele factsheet als PDF of lees hieronder de samenvatting. lees meer »

Nederlandse wapenexport – – controversiële leveringen aan Indonesië en Egypte

28 september 2020 – Nog altijd wordt Nederlandse militaire technologie geleverd aan landen die oppositie met geweld de kop indrukken, zo schrijft Stop Wapenhandel in de vandaag gepubliceerde ‘Analyse Nederlands wapenexportbeleid’. Opmerkelijk zijn in dit verband recent goedgekeurde grote wapenexporten naar Egypte en Indonesië. Stop Wapenhandel vindt het onbegrijpelijk dat Nederlandse bedrijven willen handelen met krijgsmachten die de mensenrechten aan hun laars lappen. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 7 oktober over het wapenexportbeleid. lees meer »

Grote Nederlandse wapendeal met Egypte - Backgrounder

In juli liet de Nederlandse regering het parlement weten toestemming te hebben gegeven voor het exporteren van militaire commando-, controle- en communicatiesystemen (C3) en militaire radar naar de marine van Egypte. Dit is een zeer grote wapendeal voor Nederland met een omvang van een omvang van € 114.038.400. Dat is ongeveer 10% van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar. Egypte is een land met duizenden politieke gevangenen, een gemuilkorfde pers, onvrije verkiezingen en een militaire regime, en dreigende conflicten met buurlanden. De Nederlandse regering heeft echter geen bezwaar tegen de order. Het beleid ten aanzien van wapenhandel naar Egypte is onlangs juist versoepeld, omdat Egypte niet meer actief betrokken zou zijn bij de maritieme blokkade van Jemen. Lees hier de backgrounder verder of download als pdf lees meer »