Artikelen 2018

Vernieuwing kernwapens

NRC Brieven 30/11/18 Minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wijst met de beschuldigende vinger naar Rusland, dat zich niet aan het INF-verdrag met de VS zou houden. Volgens Blok heeft Rusland een „grondgelanceerd kruisvluchtwapen” ontwikkeld, wat onder het verdrag verboden is. lees meer »

Opzegging INF-akkoord door VS opent deur naar nieuwe kernwapenwedloop

ProcesNieuws okt.2018 -Half oktober kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat de Verenigde Staten het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) verdrag met Rusland op gaan zeggen. Een zeer gevaarlijke stap, die de deur openzet voor een nieuwe kernwapenwedloop. lees meer »

Winterschoenen, pensioenen en de F-35

Grenzeloos 25/09/2018 Wendela de Vries -Hoort het koningshuis bij de publieke sector? Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de leden van de koninklijke familie er gemiddeld 2,5 procent bij krijgen. In totaal gaat er meer dan een miljoen euro extra naar de monarchie Dat is geen salarisverhoging maar lees meer »

Wie beschermt het drinkwater van het eiland Guam?

Verschenen op Joop.nl 11/09/2018 Volgens de Defensienota “beschermt de krijgsmacht wat ons dierbaar is”. Maar het materieel is vooral geschikt ter verdediging van onze rijke, luxe manier van leven lees meer »

Climate change, energy security, conflict and migration: who profits?

[Talk in workshop at Code Rood action camp in Leermens, Saturday 25 August 2016]   In his recent book 'Storming the wall' American journalist Todd Miller paints a grim picture of the future, writing: “We could predict not only […] a world of Category 6 winds, ravaging fires, devouring seas, and parched landscapes, but also a world of surveillance drones, crowd-control, and walls.” lees meer »

Vluchtelingen verdrinken, wapenindustrie profiteert

[Toespraak bij demonstratie 'Laat vluchtelingen niet verdrinken, Stop Fort Europa!', Den Haag, 11 juli 2018]   We staan hier vandaag in de eerste plaats omdat de EU en EU-landen het werk van reddingsschepen van civiele organisaties op de Middellandse Zee steeds moeilijker maken. Omdat dit jaar alweer meer dan 1400 vluchtelingen zijn omgekomen op de Middellandse Zee, waarvan meer dan de helft de afgelopen anderhalve maand. lees meer »

De veiligheidsobsessie dient slechts de wapenindustrie

Joop.nl, 2 juli 2018 - Militaire budgetten schieten snel omhoog. De Nederlandse regering zet in op een groei die naar 1,5 miljard euro extra per jaar gaat. Ook op Europees niveau gaan de sluizen open, vanaf 2021 gaat fors geïnvesteerd worden in defensie. De grote winnaar van dit alles is de militaire- en veiligheidsindustrie, die bovendien een flinke vinger in de pap heeft gehad bij de ontwikkeling van een beleid waarin steeds meer politieke of humanitaire problemen, zoals klimaatverandering en gedwongen migratie, worden neergezet als zijnde primair een veiligheidsprobleem, dat bestreden dient te worden met militaire middelen. Aan de grondoorzaken van deze problemen, en vooral het wegnemen ervan, wordt steeds minder aandacht en geld besteed. lees meer »

Averechts effect: nog meer wapens in EU

NRC brieven 23 juni 2018 - De veronderstelling achter de 13 miljard euro die de Europese Commissie ter beschikking wil stellen voor defensietechnologie (zie Frankentank als voorbeeld voor EU, 15/06) is dat Europese defensiebedrijven meer zullen samenwerken waardoor er minder doublures in EU wapenproductie komen. Dat zou de EU bewapening efficiënter, betaalbaarder en minder VS-afhankelijk maken. lees meer »

Verhoging defensiebudgetten onbegrijpelijk

Joop.nl 21/06/2018 - Met een Geïntegreerde Buitenlands- en Veiligheidsstrategie (GBVS) en een Defensienota heeft de regering zijn beleid voor de krijgsmacht vastgelegd. Deze week is het materieelbeleid (de wapenaankopen) besproken in de Tweede Kamer. Volgens Defensie is het dreigingsbeeld voor Nederland ‘divers, complex en onzeker’ en bestaat de vijand grofweg uit Russen, terroristen, trollen en irreguliere migranten. Daarnaast ziet de regering in de landen rondom Europa problemen die kunnen leiden tot conflicten: snelle bevolkingsgroei, grondstoffen- en waterschaarste, klimaatverandering, illegitiem bestuur en de groeiende kloof tussen arm en rijk. lees meer »

Nieuw speelgoed; de defensienota van Rutte zoveel

Gepubliceerd in Vredes magazien 03/2018 - "Koninkrijk: Kwetsbaar voor maatschappelijke ontwrichting (gevolgen terrorisme, cyberaanvallen, buitenlandse inmenging en niet-reguliere migratie)." Zo begint de defensienota 2018. Het is een wat koddig ogende nota met veel plaatjes en weinig tekst, maar hij geeft wel bedragen en tijdlijnen voor investeringen in de volgens velen verwaarloosde krijgsmacht. Keuzes worden er niet gemaakt; defensie moet 'veelzijdig inzetbaar' blijven. En in 2020 wordt er tussentijds geëvalueerd; mogelijk komt er dan weer extra geld bij. Voorlopig moet defensie het doen met anderhalf miljard extra. lees meer »