Artikelen 2020

Nederland draagt actief bij aan instandhouding Israëlische bezetting

Vredesmagazine 3/2020 - De eerste deadline voor het annexeren van een deel van de Westelijke Jordaanoever heeft de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu gemist, maar het plan voor deze landdiefstal ligt nog steeds op tafel. Het doel van Netanyahu is eenvoudig: hij wil de Palestijnen ontdoen van hun laatste hoop op soevereiniteit. Het annexatieplan van Israël is de laatste fase in een lange geschiedenis van gewelddadige onteigening. Hoewel de EU en Nederland zich regelmatig uitspreken tegen de bezetting en overtreding van internationaal recht dragen ze direct bij dit koloniale project door innige economische samenwerking, gemeenschappelijke wapenproductie via Europese innovatiefondsen, en wapenhandel. lees meer »

Grote Nederlandse wapenexport naar Egypte

In juli heeft de Nederlandse regering het parlement laten weten dat zij toestemming heeft gegeven voor het exporteren van militaire commando, controle en communicatie (C3) systemen en militaire radar naar de marine van Egypte. Waarde: € 114.038.400. Dit is een zeer grote wapendeal voor Nederland (ongeveer 10% van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar). lees meer »

Het enige ‘groene’ aan de krijgsmacht is het uniform

OneWorld 18-05-2020 / De militaire industrie krijgt vaak een stem in het klimaatdebat, terwijl de krijgsmacht juist belang heeft bij de status quo. Hou op de krijgsmacht als bondgenoot te beschouwen, zeggen Benjamin Baars (Stop Wapenhandel), Chihiro Geuzebroek (Climate Liberation Block) en Mitchell Esajas (New Urban Collective). lees meer »

There's no such thing as a 'green' army

Rarely in history have we faced such major challenges: we are facing a climate crisis, a pandemic, and an impending global recession. It is clear: our world is going to change irrevocably. It calls on our ability to work together and look beyond differences. The military and the defense industry also, succesfully, invited themselves to the meeting tables. lees meer »

Een ‘groene’ krijgsmacht bestaat niet

Vredesspiraal voorjaar 2020 - De klimaatcrisis is ongekend groot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke bondgenoot met open armen wordt ontvangen door klimaatactivisten. Toch is het een denkfout om de krijgsmacht als bondgenoot voor verandering te zien, zoals gebeurt in 'Nu het nog kan, het 'rebelse handboek voor hoofd en hart' van Extinction Rebellion dat binnenkort verschijnt. In zijn bijdrage maakt generaal Tom Middendorp een redelijke analyse van de gevolgen, bijvoorbeeld rond waterschaarste, die klimaatverandering met zich meebrengt. Helaas blijft zijn analyse over de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering in het stuk aan de oppervlakte. lees meer »

Stop met het normaliseren van oorlog en de wapenindustrie

Vredesspiraal, tijdschrift van kerk & Vrede - Als jongere was ik gefascineerd door oorlog en militairen. Ik vond het spannend, heldhaftig en had het beeld dat (onze) militairen in de wereld hun best deden voor vrede en veiligheid. Ik keek Tweede Wereldoorlog films met mijn vader, speelde ‘oorlogje’ met mijn vrienden op straat, kreeg een pilotenpet van mijn oom en speelde oneindig veel schietspelletjes mijn consoles. Het normaliseren van de krijgsmacht, wapenindustrie en geweld als oplossing gebeurt op veel manieren. Het is belangrijk dat we ons hier bewuster van worden. lees meer »

Hoe de wapenindustrie probeert te profiteren van de coronacrisis

Joop.nl Opinie 15/04/2020 De wapenindustrie zet zichzelf neer als ‘vitale sector’ en probeert zo een voorkeursbehandeling te krijgen. lees meer »

Nieuwe Nederlandse onderzeeërs; hoe zit het met export en proliferatie?

Nederland bereidt een miljardenaankoop voor van nieuwe conventionele onderzeeërs ter vervanging van de huidige klasse. Onlangs werd het acquisitieproces door parlementsleden onder de loep genomen met een lange lijst Kamervragen (267) aan de regering. lees meer »

Turkse wapenindustrie is geen mirakel

Toen Turkije in oktober 2019 Noord-Syrië binnenviel werd veel gewezen op de Turkse wapenindustrie die het land onafhankelijk zou maken van wapenimport. Maar dat moet niet worden overschat. De Turkse wapenindustrie is niet het resultaat van miraculeuze slimheid van Ankara, maar het resultaat van een beleidskeuze van de NAVO. lees meer »

De gewapende beschermers van klimaatverandering

Buiten de orde 29/02/20 n.a.v debat 2DH5 festival 2 feb : 15:30 - 16:45 - Auditorium (BAK), Pauwstraat 13A Utrecht De krijgsmacht maakt zich op om ons te beschermen bij de komende klimaatverandering. Met een International Military Council on Climate and Security wordt kennis ontwikkeld over hoe legers zich moeten voorbereiden op de komende rampen. Dat de krijgsmacht zelf een hele grote vervuiler is, met alle zware vliegtuigen, voertuigen en vaartuigen zelfs de meest vervuilende organisatie, is daarbij natuurlijk een beetje pijnlijk. lees meer »