Exportbeleid

Kamervragen over Aruba en Amerikaanse Defensiebedrijven

  Kamervragen | 14-04-2010 | Belastingverdragen De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA  Den Haag Betreft    Kamervragen Tang, Eijsink en Leerdam Ons kenmerk IFZ/2010/0178 U Uw brief (kenmerk) 8 maart 2010, 2010Z04141 Geachte voorzitter, lees meer »

Overzicht van in 2009 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN PETERS, Voorgesteld 29 oktober 2009 Verzoekt de regering geen exportvergunningen voor chemicaliën geschikt voor «dual use» naar Israël af te geven. lees meer »

Dutch arms export continues to grow

Uncontrolled transit of arms to conflict zones and dictatorships lees meer »

Algemeen Concurrentievermogen

Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. De voorzitter: Ik deel mee dat de staatssecretaris van Economische Zaken de minister van Economische Zaken vervangt. lees meer »

Betreft: Algemeen Overleg Wapenexportbeleid van 25 januari as.

Betreft: Algemeen Overleg Wapenexportbeleid van 25 januari as. Aan: de Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Economische Zaken Betreft: Algemeen Overleg Wapenexportbeleid van 25 januari as. lees meer »

Overzicht van in 2007 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over de verkoop van 37 Leopard-2A6 tanks 13-11-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 132 | Tweede Kamer lees meer »

Archief: Jaarrapportage / Archive annual reports / Algemeen Overleg

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005 door de Campagne tegen Wapenhandel lees meer »

Archief: Algemeen Overleg

Algemeen Overleg Wapenexportbeleid lees meer »

Inhoud syndiceren