Alle publicaties

Het leger moet vergroenen

Down to Earth 68 – Op de Klimaattop in Glasgow eisten vredesactivisten dat ook de krijgsmacht zijn klimaatvervuiling vermindert. Intussen past de…
Lees verder

Militair Klimaatbeleid

(Redactioneel VredesMagazine no.1 2022) Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen van onze veiligheid. Vergeet de Russen, vergeet de Chinezen, het is…
Lees verder

Militaire emissies in Glasgow

Militairen vallen niet onder het Klimaatverdrag van Parijs en hebben dus ook geen verplichting om hun uitstoot van broeikasgas te verminderen. Terwijl…
Lees verder