Overzicht van de belangrijkste Nederlandse wapenexportbestemmingen

Op bovenstaande kaart is een oogopslag te zien naar welke landen vanuit Nederland wapens uitgevoerd zijn sinds 2002. Voor elk jaar is zo snel te achterhalen waar Nederlandse wapens heen gegaan zijn en in welke hoeveelheden. 

Elders op deze website zijn ook een overzicht in tabelvorm en een gedetailleerd overzicht van alle afzonderlijke afgegeven wapenexportvergunningen te vinden.

Zie hier ook een database met exporten vanuit EU-landen.

Parlementaire controle op wapenexportbeleid

Sinds 1998 rapporteert de regering halfjaarlijks aan de Tweede Kamer over Nederlandse wapenexporten, sinds 2004 ook met maandoverzichten van alle afgegeven vergunningen. De Campagne tegen Wapenhandel schrijft jaarlijks een kritische analyse, waarbij de cijfers worden geplaatst in een context van mensenrechten, ontwikkeling en vrede. De Tweede Kamer stelt vragen aan de betrokken bewindslieden en debatteert met de regering in een Algemeen Overleg.

We hebben een overzicht gemaakt van de relevante stukken van de afgelopen jaren.

Delen