Wie we zijn en wat we doen

Stop Wapenhandel pleit voor strenge controle op wapenexport en een einde aan export naar mensenrechtenschenders, conflictregio’s en arme landen. Overheid, banken en financiele instellingen moeten wapenhandel en wapenindustrie niet financieren. Er zijn andere mogelijkheden om conflicten aan te pakken: onderhandelingen, ontwapeningsverdragen, economische ontwikkeling en preventie van klimaatverandering. De landen van de Europese Unie, de tweede grote wapenexporteur ter wereld, hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

We hebben uw steun nodig!

Stop Wapenhandel krijgt geen overheidssubsidie. We zijn vooral afhankelijk van giften. De lobby van de wapenindustrie heeft heel veel geld; wij bereiken veel met heel bescheiden middelen. Maar we hebben uw steun wel nodig!

Geef op IBAN NL11 TRIO 0390 407 380 of doneer online

Meer donatiemogelijkheden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties.

Behalve schrijven en onderzoeken voeren we ook actie. We staan met spandoeken, zitten in debatten, praten met parlementsleden en overleggen met vredesgroepen uit andere landen. Al sinds 1998.

Debatten en acties in 2020

Voor de lockdown, tussen de lockdowns door en digitaal werd ook in coronajaar 2020 gedebateerd en actie gevoerd. Daarbij werd specifiek ingegaan op de relatie van wapenhandel met klimaatverandering en met migratiecontrole. Er was aandacht voor Europese wapenbetrokkenheid bij oorlogen en voor de lobby van de wapenindustrie. Belangrijk is dat telkens werd gezocht naar mogelijkheden om misstanden aan te kaarten en tot een vredespolitiek te komen.

Demonstratie op Spui tegen oorlog met Iran, is.m Amsterdams Vredesinitiatief, Niet in mijn Naam en Rood 11 januari

Workshop ‘Climate change, conflict and migration’ bijdrage aan 2DH5 festival 2 februari

Migration policy needs an overhaul. But how? – Deelname als één van de deskundingen aan online discussie van De Correspondent over alternatieven voor Europees migratiebeleid en militarisering van grenzen – 18 februari

Bordering Europe: The securitization of Europe’s migration and development policies – Presentatie en deelname aan paneldebat over grensmilitarisering en -externalisering ihkv een lezingreeks aan de Universiteit Gent – 27 februari

Jaarvergadering Europees Netwerk tegen Wapenhandel in Amsterdam – onderzoekers en actievoerders uit 13 Europese landen waren te gast voor een driedaagse vergadering. 28 februari -1 maart

Internationaal debat ‘Let’s talk about war’ – onderzoekers en activisten uit diverse Europese landen gingen in debat in Pakhuis De Zwijger over de militarisering van de Europese Unie, de rol van de wapenindustrie en acties daartegen 28 februari

War in Yemen, made in Europe. Online Europese actiedag– Acties samen met Yemenitische vluchtelingengroepen en mensenrechtengroepen in diverse Europese landen tegen wapenexporten naar Saoedi-Arabië 25 maart

Picketlines tegen wapenexport Egypte – Picketlines in Hengelo en Huizen, vestigingsplaatsen van Thales, tegen een grote wapenexport naar Egypte. Ism Stop the War on Migrants, Enschede voor Vrede, AAGU en de Vrije Bond – 24-26 september

Tear down the walls: Global border politics – Introductie over grensmilitarisering en de wapenindustrie voor een webinar van de Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken en Jusos in der SPD – 19 oktober

The EU-Israel Nexus: Militarisation, Migration and Apartheid – Intoductie over EU israel militaraire – en wapenhandelsrelaties voor een online conferentie van World Without Walls, 10 november

Securitisation of migration, militarisation of borders and industry influence – Introductie over grensmilitarisering en de wapenindustrie voor de online workshop ‘Security and the Left in Europe’ van de Rosa Luxemburg Stifting – 21 november

Boekbijdragen 2020

The Military and Security Industy: Promoting Europe’s Refugee Regime – hoofdstuk in het boek ‘Asylum for Sale: Profit and Protest in the Migration Industry’ – november 2020

Militarisation of the European Union: fresh money for the military industry – hoofdstuk in het boek ‘Military Spending and Global Security: Humanitarian and Environmental Perspectives’ – november 2020 ism ENAAT en Vredesactie

Onderzoeksrapporten in 2020 o.a.

Covid-19 and Border Politics Overzicht van gemilitariseerde grensbewaking in tijden van pandemie. Onderzoek ism Transnational Institute.

Technologie en onderdrukking; Samenwerking tussen Nederland en Israël in wapenhandel en veiligheidsonderzoek. Tussen Nederland en het zeer gemilitariseerde Israël vindt nog steeds wapenhandel en militaire kennissamenwerking plaats, in strijd met het terughoudende Nederlandse wapenbeleid. Stop Wapenhandel bracht het in kaart.

Grote Nederlandse wapendeal met Egypte. Achtergrondinformatie over wapensysteem, het Egyptische militaire regime, de mensenrechten en de oorlogsrisico’s bij de grootste exportdeal van het jaar.

Analyse Nederlands wapenexportbeleid. Een overzicht van de exporten, de bestemmingslanden en de problemen met vrede en mensentrechten. Gepubliceerdt.b.v debat in de Tweede Kamer.

Over de modernisering van kernwapens in Nederland. Nagenoeg alle grote kernwapenstaten zijn bezig met een modernisering van hun nucleair arsenaal. De B61-bom, het type Amerikaans kernwapen dat in diverse Europese NAVO-landen is gestationeerd, zal in Nederland onder de JSF komen te hangen.

Overzicht wapenindustrie en kernwapens in Nederland. Welke bedrijven en onderzoeksinstituten zijn in Nederland betrokken bij wapenproductie, waar liggen de kernwapens en wat kunnen we er aan doen. Een actiegids voor ontwapenaars.

En verder….

Stop Wapenhandel werd in 2020 zes keer in Nederlandse en 23 keer in internationale media geciteerd, o.a. in Parool, Groene Amsterdammer, Correspondent, SBS News, Guardian, Financial Times. We schreven 27 artikelen voor diverse vredestijdschriften en 15 posts voor onze engelstalige blog Explosive Stuff. We leverden 4 blaadjes kalendertekst voor de ‘Gutmenschen Scheurkalender’.