Over ons

Stop Wapenhandel doet onderzoek en voert actie

Stop Wapenhandel is een onafhankelijke onderzoeks- en actiegroep met 25 jaar ervaring op het gebied van wapenproductie, wapenhandel, de lobby van de wapenindustrie en promotie en financiering van wapens. Ook volgen we de militarisering van grensbewaking en klimaatcrisis. Al onze onderzoeken worden online gepubliceerd: wapenhandel moet zich niet in het verborgene afspelen.

Oorlog mag geen verdienmodel zijn. Conflicten zijn normaal onderdeel van de menselijke samenleving, de aanwezigheid van veel wapens bemoeilijkt het oplossen van conflicten zonder geweld. Wapens lossen geen conflicten op, ze kunnen alleen machtsverhoudingen veranderen of bevestigen. Stop Wapenhandel wil een duurzaam veiligheidsbeleid, dat niet eenzijdig is gebaseerd op militaire macht en afschrikking. Duurzame veiligheid betekent: niet de gevolgen van onveiligheid met wapens beheersen maar de oorzaken van onveiligheid oplossen.

Stop Wapenhandel pleit voor meer inzet van diplomatie, de-escalatie en wapenbeheersing. En voor conflictpreventie door een eerlijke verdeling van macht en welvaart en bescherming van milieu en klimaat. We zijn niet naïef: we verwachten geen ideale wereld. Maar de eenzijdige inzet op bewapening en militairen spekt alleen de kas van de wapenindustrie, het maakt de wereld niet veilig.

Stop Wapenhandel wil

  • een verbod op export van wapens naar landen in oorlog
  • een verbod op export van wapens naar landen waar mensenrechten worden geschonden
  • een einde aan overheidssubsidies voor wapenbedrijven
  • het opschorten van samenwerking tussen universiteiten en wapenbedrijven.

Stop Wapenhandel is afhankelijk van donaties en kleine fondsen. Uw steun is nodig! Geef op IBAN NL11 TRIO 0390 407 380 of doneer online

Jaarverslag en informatie over bestuur en medewerkers.

Stop Wapenhandel is een ANBI. Uw gift is aftrekbaar van de belasting. RSIN nummer 806589772

Steun Stop Wapenhandel

Doneer