Outsourcing Oppression: hoe Europa vluchtelingendetentie externaliseert

14 april 2021 - Het nieuwe rapport 'Oursourcing Oppression: How Europe externalises migrant detention beyond its shores' van Stop Wapenhandel en TNI onderzoekt hoe de EU en lidstaten detentie van migranten uitbesteden aan derde landen. De EU is medeverantwoordelijk voor de opsluiting van migranten buiten zijn grenzen, maar wordt zelden verantwoordelijk gehouden voor de afschuwelijke gevolgen, waaronder willekeurige detentie, marteling, gedwongen verdwijning, geweld, seksueel geweld en de dood.

Airbus: mensenrechten onder vuur

13 april 2021 - Aan de vooravond van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Airbus (14 april in Amsterdam), publiceren urgewald (Duitsland), Stop Wapenhandel en terre des hommes (Duitsland en Zwitserland) het nieuwe dossier 'Airbus - a company in decline'. Dit laat zien dat het bedrijf wapens levert voor oorlog, repressie en mensenrechtenschendingen.

Afbraak wapenexportcontrole

12 april 2021 - In hun streven naar een Europese wapenindustrie willen Duitsland en Frankrijk meer samenwerken op het gebied van wapenproductie en daarvoor bedenken ze nieuwe regels. De relatief strikte Duitse uitleg van de wapenexportrichtlijnen dreigt daarmee op een hellend vlak te komen. En in het kielzog van beide grote landen dreigt dit ook te gaan gelden voor het wapenexportbeleid van andere Europese landen.

Anti-migratie-industrie, financiers en mensenrechten

9 april 2021 - Het rapport 'Financing Border Wars: The border industry, its financiers and human rights' van Stop Wapenhandel en TNI onderzoekt de wereldwijde anti-migratie-industrie en de grootste investeerders in de 23 belangrijkste betrokken bedrijven uit Europa, Australië en de VS. Daarnaast brengt het rapport de risico's voor mensenrechten onder de aandacht.

Oproep aan nieuwe Kamer: Wapenexportbeleid niet afbreken!

In een gezamenlijke brief aan de nieuwe Tweede Kamer hebben maatschappelijke organisaties hun grote zorgen geuit over een voorstel dat de deur wijd open zet voor wapenexporten naar ongewenste bestemmingen.

Nederland besteedt grensbewaking uit aan landen rondom Europa

30 maart 2021 – Het uitbesteden van grensbewaking aan landen buiten Europa is steeds bepalender aan het worden voor het Nederlands buitenlandbeleid, zo blijkt uit het vandaag door Stop Wapenhandel gepubliceerde rapport ‘Het uitbesteden van dodelijk grensbeleid’. Deze uitbesteding, gericht op het stoppen van migranten voordat ze de grenzen van Europa bereiken, versterkt mensenrechtenschendingen en dwingt mensen steeds gevaarlijkere migratieroutes te nemen, met dodelijke gevolgen.

Wapenhandel en de verkiezingen

(Voor de in de nieuwsbrief genoemde brief, klik hier) Met de verkiezingen in het vooruitzicht heeft Stop Wapenhandel in kaart gebracht wat politieke partijen doen op het gebied van wapenhandel, wapenexporten en de wapenindustrie. Nagenoeg alle partijen met (kansen op) zetels vermelden er wel iets over in hun  verkiezingsprogramma’s. Om te weten wat de plannen waard zijn is het minstens zo belangrijk om te kijken wat de huidige in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen met deze onderwerpen hebben gedaan in de aflopende zittingsperiode (vanaf eind maart 2017). 

De CO2 voetafdruk van de krijgsmacht

1 april 2021 - Deze week verscheen het onderzoeksrappport van de Scientists for Global Responsibility The carbon footprint of military sectors in the EU over de uitstoot door de militaire sector. Het SGR-onderzoek heeft betrekking op de zes Europese landen met de hoogste defensie-uitgaven, waaronder dus Nederland.

Inhoud syndiceren