Wie we zijn

Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71,
1054NH Amsterdam
tel 020 6164684
RSIN 806589772
bank NL11TRIO0390407380
KvK 41217418

Medewerkers

Mark Akkerman
Benjamin Baars
Wendela de Vries

Bestuur

Margrietha Reinders - voorzitster
Tanja Ijzer - penningmeester
Kees Kalkman - lid
Wiert Wiertsema - lid

Vrijwilligers

Jan Meijer
Martin Hoek
Daniel Meijers
e.v.a.

Meer informatie

Het bestuur is onbezoldigd. Vaste medewerkers ontvangen een salaris conform de salarisregeling Stop Wapenhandel.

Jaarverslag 2014-2015

Beleidsplan 2011-2015

Jaarrekening 2015

 

Stichting Stop Wapenhandel / Campagne tegen Wapenhandel heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek en discussie omtrent bewapening in de ruimste zin des woords en van kritische bewustwordingsprocessen omtrent oorzaken van conflict en geweld en voorts al -hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings –verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op bewustwording ten aanzien van bewapening;
b. het stimuleren van kritisch beleid van instanties en groeperingen ten aanzien van bewapening, wapenhandel, conflict en geweld;
c. het initiëren dan wel zelf uitvoeren van onderzoek.

 

 

 

.